การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2562 " Advanced Pharmacotherapeutics I
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
28.25 07 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562
การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
18 09 ม.ค. 2562 - 06 มี.ค. 2562
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา รุ่นที่ 1, 2
ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
4.5 10 ม.ค. 2562
โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้านการกำกับดูแลวัตถุอันตราย
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
11 10 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562
การประชุมวิชาการPharmacy HCU Reunion2019 เรื่อง Modern Pharmacy 4.0
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6 13 ม.ค. 2562
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกงานการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2561 เรื่อง การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมอายุกรรมและโรคติดเชื้อ ระบบสนับสนุนการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล(Antimicrobial Stewardship Program; ASP) ตอนที่ 1
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6 13 ม.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ หัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 11 : Sport Heath for Smart Heart 2019
โรงแรมเทพนคร และโรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์
24.25 15 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
15 16 ม.ค. 2562 - 24 เม.ย. 2562
การอบรม “21st Bangkok International Symposium on HIV Medicine”
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
12 16 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา 3, 4
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเรศวร
4.5 17 ม.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำปี 2562 (the 2018 National Pharmacy Preceptor Conference) ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 17 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2019”
ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
7.25 17 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 17 ม.ค. 2562
การประชุมวิชาการ ครั้งที่1/2562
ณ โรงแรมเชงกรี-ล่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 20 ม.ค. 2562
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกงานการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2561 เรื่อง การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมอายุกรรมและโรคติดเชื้อระบบสนับสนุนการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล(Antimicrobial Stewardship Program; ASP) ตอนที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6 20 ม.ค. 2562
งานประชุมวิชาการร้านยาจังหวัดนครพนม เรื่อง KIDs Expert โรคเด็กที่พบบ่อยในร้านยา
ณ ห้องริเวอร์ เฮอริเทจ โรงแรมเดอะริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2 20 ม.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยา
ห้องประชุม Bon-vivant ชั้น 2 โรงแรม ตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
7.5 21 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562
ประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี (21 ม.ค.62)/ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมฯ (22-23 ม.ค.62)
14.25 21 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562
งานประชุมวิชาการ เรื่อง "ระบบยา" ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องรัตน์โกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
17.5 21 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562
การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
18 23 ม.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการเรื่อง Update Management for Skin Disorder in Community Pharmacy
ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง
4.5 27 ม.ค. 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชน เรื่อง การใช้ยาในโรคสำหรับโลกยุคดิจิทัล (โรคนอนไม่หลับ โรคตาแห้ง) ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้ยาในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ และการให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ในร้านขายยา
ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี
6.5 27 ม.ค. 2562
โครงการอบรมระบบยาในโรงพยาบาล
ห้องประชุม 1 ชั้น 24 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
10.5 31 ม.ค. 2562 - 04 ก.พ. 2562
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา รุ่นที่ 5, 6
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้่น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลนเรศวร
4.5 31 ม.ค. 2562
Project Management for Pharmaceutical Industry
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
11 31 ม.ค. 2562 - 01 ก.พ. 2562
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ด้านวัตถุเสพติดในสถานพยาบาล
เมืองทองธานี
10.75 31 ม.ค. 2562 - 01 ก.พ. 2562
กำหนดการฝึกอบรม วิชาความชำนาญด้านการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค
ณ ห้อง 210 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20.25 31 ม.ค. 2562 - 02 ก.พ. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
48 01 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2562
ประชุมวิชาการ เรื่อง contemporary review in pharmacotherapy
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อาคารหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
10.75 02 ก.พ. 2562 - 03 ก.พ. 2562
การฝึกอบรม รายวิชาความชำนาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
28.5 04 ก.พ. 2562 - 08 ก.พ. 2562
การรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell Lung Cancer ระยะที่ 3
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 05 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Management)
โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
18 06 ก.พ. 2562 - 08 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 3 New Millennium of Therapeutic Options from Clinical Evidences to Pharmaceutical Care
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
17 06 ก.พ. 2562 - 08 ก.พ. 2562
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา รุ่นที่ 7, 8
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้่น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลนเรศวร
4.5 07 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “CMEd Masterclass Training” ครั้งที่ 1
โรงแรม Hilton Sukhumwit Bangkok
3 10 ก.พ. 2562
โรคทั่วไปในเด็กที่พบบ่อยในร้านขายยา
โรงแรม บุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 10 ก.พ. 2562
หลักการแนะนำดูแลปัญหาผิวอย่างเหมาะสมในแต่ละวัยด้วยเวชสำอางในร้านขายยา
โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ
5 10 ก.พ. 2562
จัดการประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับสมาชิกสมาคมฯ
โรงแรม Dor-Shada Resort By The Sea พัทยา จังหวัดชลบุรี
6 10 ก.พ. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัด และการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 10
ห้องประชุมสิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จังหวัดลพบุรี
27.75 11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “CMEd Masterclass Training” ครั้งที่ 2
อาคารภคินท์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
3 11 ก.พ. 2562
การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ณ ห้อง ๒๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 11 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “CMEd Masterclass Training” ครั้งที่ 3
โรงแรม Miracle Grand Bangkok
3 12 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ “102 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” (102nd Siriraj Medicine: Consensus & Controversies in Medicine)
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
36.25 12 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
A practical approach to deviation /OOS management
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
12 12 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและเครื่องสำอางจังหวัดพะเยา
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
6 13 ก.พ. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 14 รอบที่ 4
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 14 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2562
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา รุ่นที่ 9,10
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้่น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลนเรศวร
4.5 14 ก.พ. 2562
งานประชุมวิชาประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห้งประเทศไทย ครั้งที่ 41 เรือง "Herbal and Complementary Medicine Innovation : East Meets West"
ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่
8.5 14 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “CMEd Masterclass Training” ครั้งที่ 4
โรงแรม Eastin Grand Sathorn Bangkok
3 14 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านการใช้ยาและยาจากสมุนไพร
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
6.25 15 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ 20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม: ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
10.75 15 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 17 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “CMEd Masterclass Training” ครั้งที่ 5
โรงแรม Le Méridien Chiang Mai
3 17 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ“Updated Clinical Assessment for NCDs in Primary Care”
ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ถนนรองเมือง
5.5 17 ก.พ. 2562
งานประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
15.5 20 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562
อบรมการใช้โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ INVC จังหวัดตรัง
ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา (ห้องประชุม 1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
16 20 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส
6 21 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องบริรักษ์ 1 ชั้น 8 โรงแรมวิวิชขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
5.25 22 ก.พ. 2562
SMART Pharmacy Management ตอน ปลับกุลยุทธ์ ทันยุคดิจิตัล
ห้องทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
6 24 ก.พ. 2562
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 1
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
53.5 25 ก.พ. 2562 - 08 มี.ค. 2562
การประชุมวิชาการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
15.5 25 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ หัวข้อ การออกแบบระบบการประเมินผล (Designing Assessment System)
ห้อง 401 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 27 ก.พ. 2562 - 15 มี.ค. 2562
การฝึกอบรม Palliative care for pharmacists
ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ จังหวัดขอนแก่น
35 27 ก.พ. 2562 - 15 มี.ค. 2562
การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย เรื่อง Health and social innovations for aging populations
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
13 27 ก.พ. 2562 - 01 มี.ค. 2562
โครงการอบรมวิชาการอายุรกรรม “Prapokklao Annual Meeting in Internal Medicine : PAMI” ครั้งที่ 2
ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทย์ใหม่ ชั้น ๓ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
8.75 28 ก.พ. 2562 - 01 มี.ค. 2562
โครงการประชุมพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรงานประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา เขตบริการสุขภาพที่ 8 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ โรงแรม ประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
7.25 01 มี.ค. 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “Diabetes Family and Network”
ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร
3.5 01 มี.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 1/2562
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4 03 มี.ค. 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
3 03 มี.ค. 2562
โครงการอบรมเรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร ปี ๒๕๖๒
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
18 04 มี.ค. 2562 - 06 มี.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2562 เรื่อง Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
28.5 04 มี.ค. 2562 - 08 มี.ค. 2562
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง กฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
12 06 มี.ค. 2562 - 07 มี.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวชสำหรับเภสัชกรเครือข่าย
๘.๑ ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ศตรา ชั้น ๒ อาคารสัมนาคาร โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ๘.๒ ห้องประชุมรวมใจ ๑ ชั้น ๑ กลุ่มงานวิจัยและฝึกอบรมสู่
34.5 06 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562
โครงการอบรม เรื่อง “การอบรมผู้ตรวจติดตามระบบบริหารตามมาตรฐาน ISO 19011:2018”
โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
6 07 มี.ค. 2562 - 08 มี.ค. 2562
การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 35)
โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร
5 08 มี.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ยาในผู้สูงอายุในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases; NCDS)
กรุงเทพมหานคร
6 08 มี.ค. 2562
Pain Management : Etoricoxib และการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทาปวดในร้านยา
โรงแรม เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่นอำเภอเมืองจังหวัดระนอง
2 10 มี.ค. 2562
การประชุมวิชาการ การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย “Short course of Infectious Diseases 2019”
โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
18 11 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562
การประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทางด้านจิตเวช
ณ ห้อง 5A ลดาวัลย์ โรงพยาบาลสระบุรี
6 11 มี.ค. 2562
การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20
ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
13.5 12 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562
โครงการประชุมเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาสามัญแบบ ACTD (For Beginner)
ห้อง Ball Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
4.25 13 มี.ค. 2562
Global Force on Pharmaceutical Serialization Track & Traceability
Meeting Room 4, Queen Sirikit National Convention Center
5.25 13 มี.ค. 2562
Moving Towards Pharma 4.0
Lotus Room, Queen Sirikit National Convention Center
5.25 13 มี.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2562 Pharmacist Essential: Innovations and Technology for Next Generation Health Care
โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 14 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562
กัญชา : แนวทางการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์สำหรับประเทศไทย Cannabis for Medical Application in Thailand
ห้อง Ball Room ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
6 14 มี.ค. 2562
การประเมินเอกสารด้านเภสัชวิทยา พิษวิทยาทางการสัตวแพทย์หลักการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินทะเบียนตำรับยาด้านสรรพคุณ ฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์๋
ห้องประชุมสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
12 14 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562
การประุชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ยา NSAIDs อย่างสมเหตุผล สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
6.5 15 มี.ค. 2562
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เรื่อง Vitamin and Supplements in Neurological Disease
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 16 มี.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 (NEPhReC2019) “โอกาส และความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต” “Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives”
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.75 16 มี.ค. 2562 - 17 เม.ย. 2562
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 17 มี.ค. 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2562
โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
6 17 มี.ค. 2562
วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง 5 โรคยอดฮิตในผู้สูงอายุ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
5 17 มี.ค. 2562
หลักสูตรการจัดการโรคเบาหวานระดับปฐมภูมิในร้านยา (Primary DM Management Care in Community Pharmacy)
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง
5.25 17 มี.ค. 2562
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27 “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์"
ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
11.25 18 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๒
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม ๙ กรุงเทพมหานคร
19.75 20 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
โรงแรมริชมอนด์ - จ. นนทบุรี
4.5 20 มี.ค. 2562
ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 4 เรื่อง “Comprehensive Oncology Pharmacy Refresh 2019”
ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
13.5 21 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Next Step in Transplantation”
วันที่ 21-22-23 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
13.25 21 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 21 มี.ค. 2562
การประชุม 51st Annual Scientific Meeting The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M.the King Theam "Cardiology 5.1"
Grand Ballroom, Sheraton Sheraton Hotel,Hua Hin
11 21 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562
SMART Pharmacy Management ตอน มองมุมกลับ ปรับระบบการจัดการ
ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
6 23 มี.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครั้งที่ 1 เรื่อง Good Review Practice
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 25 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 11/2562 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
17 25 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562
โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจสถานประกอบการวัตถุอันตรายให้ได้มาตรฐาน
โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
18.75 26 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
โครงการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 Menopause Academic Conference 2019 เรื่อง “SMART MENOPAUSE”
โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
11.25 27 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
การประชุมวิชาการ Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2019
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
18 27 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
ประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม ประจำปี 2562 : Smart Pharmacist “Update on pharmacotherapy for non-communicable disease (NCDs)”
ณ ห้องประชุมคิงส์คาลกุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
10.5 28 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7 28 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
การประเมินเอกสารด้านเภสัชวิทยา พิษวิทยาทางการสัตวแพทย์หลักการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินทะเบียนตำรับยาด้านสรรพคุณ ฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์๋
ห้องประชุมสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
6 29 มี.ค. 2562
การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่1/2562
ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ ตึก2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 31 มี.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
48 01 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคหลอดเลือดสมอง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 สำหรับสหสาขาวิชาชีพ”
เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
5 01 เม.ย. 2562 - 05 เม.ย. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2562
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลตรัง
6.5 01 เม.ย. 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมวิชาการ เรื่อง Facing the future together
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
4.75 02 เม.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1
ห้องประชุม 124 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์
6 04 เม.ย. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารโมเลกุลขนาดเล็กและชีววัตถุด้วยวิธี LC-MS/MS ชนิดความละเอียดสูง (Qualitative Analysis of Small Molecules and Biologics Using High Resolution-Based LC-MS/MS)
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.25 05 เม.ย. 2562
การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “ชีวิตกับการเรียนรู้ในฐานะโรงเรียนแพทย์ (Life and Learning on the Premises of Medical School)”
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 05 เม.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 18 เม.ย. 2562
โครงการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ชมรมร้านขายยา จังหวัดอุดรธานี เรื่อง อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรและยา (Herbs-Drugs Interaction)
ณ ห้อง เดอะ คริสตัล ท๊อป ชั้น 6 โรงแรมประจักษ์ตรา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
6 21 เม.ย. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 13/2561 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration)
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
32 22 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy of New Drugs 2019
ห้องประชุมกุมารเวชกรรม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
15.25 24 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2562
เดอะ คอนเน็คชั่น เซมินาร์ เซ็นเตอร์ รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
3 25 เม.ย. 2562
โครงการการประชุมวิชาการด้านการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 “The 4th UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences”
ห้อง 2003 และ 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
4.75 25 เม.ย. 2562
งานประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 7 ปี
ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
6 26 เม.ย. 2562
การประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ยาปฎิชีวนะและยาแก้ปวดอย่างสมเหตุสมผลฯ
ห้องประชุมมรกต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
5.5 27 เม.ย. 2562
“แนวทางการปรับเปลี่ยนประเภทยา (Drug Reclassification) และการส่งเสริมการใช้ยาดูแลรักษาตนเอง (Self Medication)”
ณ ห้องกัญญลักษณ์ AB ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
2.5 27 เม.ย. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวใหม่การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย”
โรงแรม ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
5.75 29 เม.ย. 2562
การศึกษาดูงานวิชาความชำนาญด้านการบังคับใชกฏหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ณ จังหวัดขอนแก่น
16.25 29 เม.ย. 2562 - 01 พ.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การให้คำแนะนำและดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และ โรคเบาหวาน)
ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารภคินท์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
2.5 30 เม.ย. 2562
Clinical Pharmacy Conference 2019: “Clinical skills and practice enhancement”
โรงแรมนารายณ์ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
16.5 01 พ.ค. 2562 - 03 พ.ค. 2562
โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2562 30th TASP Annual Scientific Meeting 2019: “Pain Management in Vulnerable Patients”
โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ
12.75 02 พ.ค. 2562 - 03 พ.ค. 2562
โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1 /2562 เรื่อง “เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคในระบบทางเดินอาหารและการจัดการ”
ห้องประโชติ เปล่งวิทยา 1 อาคารส่วนปาฐอาศรม ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
12 03 พ.ค. 2562 - 04 พ.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2562 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
27 06 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562
โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
0 07 พ.ค. 2562 - 08 พ.ค. 2562
การฝึกอบรมช่วงที่ 1 หลักสูตร Family & community Pharmacist practice learning
16.5 08 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562
Effective Auditing of Pharma Cleanroom HVAC, and other Critical Utility Systems
Convention Hall C Room, Ambassador Hotel, Sukhumvit Soi 11, Bangkok, Thailand.
12 09 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562
WU Pharmacy Forum 2019: Good Pharmaceutical Procurement Practice
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
11 11 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562
ประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) ครั้งที่ 15
ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
5.5 13 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562
โครงการ การศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา ครั้งที่ 3
ณ ศูนย์ฝึกอบรม Big C Academy บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รังสิต 2 ปทุมธานี
12 13 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ ๗
ณ ห้องประชุม ๒/๑ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธาน
56 13 พ.ค. 2562 - 07 มิ.ย. 2562
การฝึกปฎิบัติงานช่วงที่ 2 หลักสูตร Family & community Pharmacist practice learning
45 14 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง Master Your Powerful English Presentation Skills
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
15 15 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง “การกำกับดูแลวัคซีนด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด” (Manufacturing & Quality Control for marketing authorization of vaccine)
ห้อง 902 ชั้น 9 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.75 16 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 16 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ Siriraj Infectious Diseases Conference 2019 หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Antimicrobial Stewardship Workshop”
ณ ห้องสัมมนา A201 และ A202 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช
5 17 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ Siriraj Infectious Diseases Conference 2019 หัวข้อ การอบรมระยะสั้น เรื่อง “Clinical Pearl in Infectious Diseases”
ณ ห้องประชุม อวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช
9.5 18 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ปัญหาสุขภาพที่น่ารู้ในร้านขายยา
ณ.โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
2.5 19 พ.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อสุขภาพชนิดอินโฟกราฟิกและวีดีโออินโฟกราฟิก (Development of Health Media: Infographics and Video Infographics)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
17 22 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) Acute Care Pharmacy Practice: Collaboration Practice for Patient Safety งานเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ
12.5 22 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
การอบรมวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความคงตัวของยาเคมี”
โรงแรมแมนดาริน สามย่าน - กรุงเทพฯ
5.25 22 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 17
ณ ห้องประชุม อโนมา 2 และ 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
11.5 23 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยากับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 25 พ.ค. 2562
รู้ทันโรคกรดไหลย้อน
โรงแรม เอส31 สุขุมวิท กรุงเทพ
3 26 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ Integration of Pharmacokinetic Principles to Support Rational Drug Use (PK-RDU) 2019
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
15 27 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562
โครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา
18 27 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 5 เรื่อง Updates on Vaccines 2019: What You Need To Know
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
9.5 30 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกลุ่มงานเภสัชกรรม และ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
48 01 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคหลอดเลือดสมอง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2562 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
27.25 03 มิ.ย. 2562 - 07 มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ ๑
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
46 03 มิ.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Antibiotic Stewardship Program
ณ โรงแรม แบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพ (Bangkok Midtown Hotel)
45.5 03 มิ.ย. 2562 - 09 มิ.ย. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 3: Cosmetics for special skin concerns
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
12 06 มิ.ย. 2562 - 07 มิ.ย. 2562
แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์
บวรรัตนประสิทธิ์ ตึกอธิการ ม.พะเยา
10 06 มิ.ย. 2562 - 07 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 หัวข้อ : “Nutrition for NCDs, Smoking Cessation and The use of Selective COX-2 in Pharmacy”
ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
5 08 มิ.ย. 2562
โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา ครั้งที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
13 13 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 2 เรื่อง“pharmaceutical care supporting healthcare plan”
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
11 13 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้ (Gut Microbiome for Healthy and Happy Life)
ณ ห้องประชุมทิพย์อุบล โรงแรม Arnoma Grand Bangkok
11 13 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Properties of Surface Active Agent and Its Applications For Cleansing Products
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.25 14 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 หัวข้อ : “Nutrition for NCDs, Pain management and Antihistamine for Allergy”
ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
5 18 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019)
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
10 18 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเตรียมอนุภาคนำส่งนาโนสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง และการศึกษาการปลดปล่อย/การซึมผ่านผิวหนังในหลอดทดลอง
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20.5 20 มิ.ย. 2562 - 05 ก.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นสำหรับงานคำนวณทางเภสัชกรรม (Development of Android Applications for Pharmacy Calculation)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11.5 20 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 20 มิ.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Does Pharmaceutical Care Increase Patient’s Quality of Life and How to?
ห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร 80 ปีคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 21 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 25/2562 เรื่อง “Pharmacotherapy for excellent patient care: A principle of rational drug use for pharmacists” เภสัชบำบัดเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย: หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับเภสัชกร
ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
27 24 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
การประชุมวิชาการบูรณาการทางเภสัชกรรม (TSAC) ครั้งที่ 2 การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลในการดูแลผู้สูงอายุ
ห้องประชุม 302 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16.25 01 ก.ค. 2562 - 03 ก.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย: เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
ณ โรงแรมทอปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
18 03 ก.ค. 2562 - 05 ก.ค. 2562
โครงการจัดประชุมวิชาการ From evidence-based medicines to clinical pharmacy and pharmacy practice research
โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
11.5 04 ก.ค. 2562 - 05 ก.ค. 2562
PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562
ห้องแกรนด์บอลรูม (ชั้น 1) โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ
11 04 ก.ค. 2562 - 05 ก.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Health aspects of quasi-vitamins
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
6 07 ก.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 28/2562 เรื่อง Training the Trainers: Essential English Communication Skills for Pharmacists
ณ โรงแรม เมโทร โพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
15 10 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นสำหรับงานบริการสุขภาพ (Development of Android Applications for Health Services)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11.5 18 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 18 ก.ค. 2562
การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 9 การบูรณาการข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ เสถียรภาพและสารเจือปนเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยา (Integrative Data of Product Quality, Stability and Impurity Testing for Drug Registration)
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
11.25 23 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง “คุณภาพยาชีววัตถุ: ควบคุมอย่างไรให้ได้มาตรฐานสากล: กรณีศึกษา mAb”
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
11.75 25 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 ส.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2019: Pharmacotherapy of Respiratory Diseases
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
13 14 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 15 ส.ค. 2562
ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 12 เรื่อง ““Myth and fact in oncology”
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
10 22 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562
โครงการอบรมการเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ห้องประชุมชั้น 24 ห้อง 1 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน
11.25 26 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Update in Diabetes and Insulin Therapy 2019” ครั้งที่1
ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.25 30 ส.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 19 ก.ย. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Update in Diabetes and Insulin Therapy 2019” ครั้งที่ 2
จังหวัดอุดรธานี
3.25 04 ต.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 17 ต.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง DIGITAL PHARM 4.0
ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 10 พ.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 21 พ.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 19 ธ.ค. 2562

» 203 รายการ