การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2562 " Advanced Pharmacotherapeutics I
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
28.25 07 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562
การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
18 09 ม.ค. 2562 - 06 มี.ค. 2562
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา รุ่นที่ 1, 2
ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
4.5 10 ม.ค. 2562
โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้านการกำกับดูแลวัตถุอันตราย
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
11 10 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562
การประชุมวิชาการPharmacy HCU Reunion2019 เรื่อง Modern Pharmacy 4.0
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6 13 ม.ค. 2562
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกงานการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2561 เรื่อง การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมอายุกรรมและโรคติดเชื้อ ระบบสนับสนุนการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล(Antimicrobial Stewardship Program; ASP) ตอนที่ 1
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6 13 ม.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ หัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 11 : Sport Heath for Smart Heart 2019
โรงแรมเทพนคร และโรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์
24.25 15 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
15 16 ม.ค. 2562 - 24 เม.ย. 2562
การอบรม “21st Bangkok International Symposium on HIV Medicine”
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
12 16 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา 3, 4
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเรศวร
4.5 17 ม.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำปี 2562 (the 2018 National Pharmacy Preceptor Conference) ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 17 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2019”
ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
7.25 17 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 17 ม.ค. 2562
การประชุมวิชาการ ครั้งที่1/2562
ณ โรงแรมเชงกรี-ล่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 20 ม.ค. 2562
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกงานการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2561 เรื่อง การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมอายุกรรมและโรคติดเชื้อระบบสนับสนุนการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล(Antimicrobial Stewardship Program; ASP) ตอนที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6 20 ม.ค. 2562
งานประชุมวิชาการร้านยาจังหวัดนครพนม เรื่อง KIDs Expert โรคเด็กที่พบบ่อยในร้านยา
ณ ห้องริเวอร์ เฮอริเทจ โรงแรมเดอะริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2 20 ม.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยา
ห้องประชุม Bon-vivant ชั้น 2 โรงแรม ตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
7.5 21 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562
ประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี (21 ม.ค.62)/ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมฯ (22-23 ม.ค.62)
14.25 21 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562
งานประชุมวิชาการ เรื่อง "ระบบยา" ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องรัตน์โกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
17.5 21 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562
การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
18 23 ม.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการเรื่อง Update Management for Skin Disorder in Community Pharmacy
ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง
4.5 27 ม.ค. 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชน เรื่อง การใช้ยาในโรคสำหรับโลกยุคดิจิทัล (โรคนอนไม่หลับ โรคตาแห้ง) ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้ยาในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ และการให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ในร้านขายยา
ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี
6.5 27 ม.ค. 2562
โครงการอบรมระบบยาในโรงพยาบาล
ห้องประชุม 1 ชั้น 24 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
10.5 31 ม.ค. 2562 - 04 ก.พ. 2562
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา รุ่นที่ 5, 6
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้่น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลนเรศวร
4.5 31 ม.ค. 2562
Project Management for Pharmaceutical Industry
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
11 31 ม.ค. 2562 - 01 ก.พ. 2562
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ด้านวัตถุเสพติดในสถานพยาบาล
เมืองทองธานี
10.75 31 ม.ค. 2562 - 01 ก.พ. 2562
กำหนดการฝึกอบรม วิชาความชำนาญด้านการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค
ณ ห้อง 210 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20.25 31 ม.ค. 2562 - 02 ก.พ. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
48 01 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2562
ประชุมวิชาการ เรื่อง contemporary review in pharmacotherapy
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อาคารหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
10.75 02 ก.พ. 2562 - 03 ก.พ. 2562
การฝึกอบรม รายวิชาความชำนาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
28.5 04 ก.พ. 2562 - 08 ก.พ. 2562
การรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell Lung Cancer ระยะที่ 3
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 05 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Management)
โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
18 06 ก.พ. 2562 - 08 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 3 New Millennium of Therapeutic Options from Clinical Evidences to Pharmaceutical Care
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
17 06 ก.พ. 2562 - 08 ก.พ. 2562
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา รุ่นที่ 7, 8
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้่น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลนเรศวร
4.5 07 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “CMEd Masterclass Training” ครั้งที่ 1
โรงแรม Hilton Sukhumwit Bangkok
3 10 ก.พ. 2562
โรคทั่วไปในเด็กที่พบบ่อยในร้านขายยา
โรงแรม บุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 10 ก.พ. 2562
หลักการแนะนำดูแลปัญหาผิวอย่างเหมาะสมในแต่ละวัยด้วยเวชสำอางในร้านขายยา
โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ
5 10 ก.พ. 2562
จัดการประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับสมาชิกสมาคมฯ
โรงแรม Dor-Shada Resort By The Sea พัทยา จังหวัดชลบุรี
6 10 ก.พ. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัด และการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 10
ห้องประชุมสิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จังหวัดลพบุรี
27.75 11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “CMEd Masterclass Training” ครั้งที่ 2
อาคารภคินท์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
3 11 ก.พ. 2562
การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ณ ห้อง ๒๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 11 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “CMEd Masterclass Training” ครั้งที่ 3
โรงแรม Miracle Grand Bangkok
3 12 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ “102 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” (102nd Siriraj Medicine: Consensus & Controversies in Medicine)
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
36.25 12 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
A practical approach to deviation /OOS management
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
12 12 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและเครื่องสำอางจังหวัดพะเยา
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
6 13 ก.พ. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 10 รอบที่ 4
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 14 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 14 รอบที่ 4
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 14 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2562
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา รุ่นที่ 9,10
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้่น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลนเรศวร
4.5 14 ก.พ. 2562
งานประชุมวิชาประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห้งประเทศไทย ครั้งที่ 41 เรือง "Herbal and Complementary Medicine Innovation : East Meets West"
ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่
8.5 14 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “CMEd Masterclass Training” ครั้งที่ 4
โรงแรม Eastin Grand Sathorn Bangkok
3 14 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านการใช้ยาและยาจากสมุนไพร
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
6.25 15 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ 20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม: ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
10.75 15 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 17 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “CMEd Masterclass Training” ครั้งที่ 5
โรงแรม Le Méridien Chiang Mai
3 17 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ“Updated Clinical Assessment for NCDs in Primary Care”
ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ถนนรองเมือง
5.5 17 ก.พ. 2562
งานประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
15.5 20 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562
อบรมการใช้โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ INVC จังหวัดตรัง
ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา (ห้องประชุม 1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
16 20 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส
6 21 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องบริรักษ์ 1 ชั้น 8 โรงแรมวิวิชขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
5.25 22 ก.พ. 2562
SMART Pharmacy Management ตอน ปลับกุลยุทธ์ ทันยุคดิจิตัล
ห้องทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
6 24 ก.พ. 2562
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 1
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
53.5 25 ก.พ. 2562 - 08 มี.ค. 2562
การประชุมวิชาการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
15.5 25 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ หัวข้อ การออกแบบระบบการประเมินผล (Designing Assessment System)
ห้อง 401 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 27 ก.พ. 2562 - 15 มี.ค. 2562
การฝึกอบรม Palliative care for pharmacists
ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ จังหวัดขอนแก่น
35 27 ก.พ. 2562 - 15 มี.ค. 2562
การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย เรื่อง Health and social innovations for aging populations
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
13 27 ก.พ. 2562 - 01 มี.ค. 2562
โครงการอบรมวิชาการอายุรกรรม “Prapokklao Annual Meeting in Internal Medicine : PAMI” ครั้งที่ 2
ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทย์ใหม่ ชั้น ๓ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
8.75 28 ก.พ. 2562 - 01 มี.ค. 2562
โครงการประชุมพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรงานประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา เขตบริการสุขภาพที่ 8 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ โรงแรม ประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
7.25 01 มี.ค. 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “Diabetes Family and Network”
ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร
3.5 01 มี.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 1/2562
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4 03 มี.ค. 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
3 03 มี.ค. 2562
โครงการอบรมเรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร ปี ๒๕๖๒
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
18 04 มี.ค. 2562 - 06 มี.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2562 เรื่อง Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
28.5 04 มี.ค. 2562 - 08 มี.ค. 2562
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง กฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
12 06 มี.ค. 2562 - 07 มี.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวชสำหรับเภสัชกรเครือข่าย
๘.๑ ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ศตรา ชั้น ๒ อาคารสัมนาคาร โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ๘.๒ ห้องประชุมรวมใจ ๑ ชั้น ๑ กลุ่มงานวิจัยและฝึกอบรมสู่
34.5 06 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562
โครงการอบรม เรื่อง “การอบรมผู้ตรวจติดตามระบบบริหารตามมาตรฐาน ISO 19011:2018”
โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
6 07 มี.ค. 2562 - 08 มี.ค. 2562
การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 35)
โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร
5 08 มี.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ยาในผู้สูงอายุในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases; NCDS)
กรุงเทพมหานคร
6 08 มี.ค. 2562
Pain Management : Etoricoxib และการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทาปวดในร้านยา
โรงแรม เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่นอำเภอเมืองจังหวัดระนอง
2 10 มี.ค. 2562
การประชุมวิชาการ การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย “Short course of Infectious Diseases 2019”
โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
18 11 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562
การประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทางด้านจิตเวช
ณ ห้อง 5A ลดาวัลย์ โรงพยาบาลสระบุรี
6 11 มี.ค. 2562
การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20
ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
13.5 12 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562
โครงการประชุมเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาสามัญแบบ ACTD (For Beginner)
ห้อง Ball Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
4.25 13 มี.ค. 2562
Global Force on Pharmaceutical Serialization Track & Traceability
Meeting Room 4, Queen Sirikit National Convention Center
5.25 13 มี.ค. 2562
Moving Towards Pharma 4.0
Lotus Room, Queen Sirikit National Convention Center
5.25 13 มี.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2562 Pharmacist Essential: Innovations and Technology for Next Generation Health Care
โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 14 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562
กัญชา : แนวทางการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์สำหรับประเทศไทย Cannabis for Medical Application in Thailand
ห้อง Ball Room ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
6 14 มี.ค. 2562
การประเมินเอกสารด้านเภสัชวิทยา พิษวิทยาทางการสัตวแพทย์หลักการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินทะเบียนตำรับยาด้านสรรพคุณ ฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์๋
ห้องประชุมสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
12 14 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562
การประุชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ยา NSAIDs อย่างสมเหตุผล สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
6.5 15 มี.ค. 2562
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เรื่อง Vitamin and Supplements in Neurological Disease
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 16 มี.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 (NEPhReC2019) “โอกาส และความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต” “Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives”
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.75 16 มี.ค. 2562 - 17 เม.ย. 2562
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 17 มี.ค. 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2562
โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
6 17 มี.ค. 2562
วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง 5 โรคยอดฮิตในผู้สูงอายุ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
5 17 มี.ค. 2562
หลักสูตรการจัดการโรคเบาหวานระดับปฐมภูมิในร้านยา (Primary DM Management Care in Community Pharmacy)
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง
5.25 17 มี.ค. 2562
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27 “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์"
ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
11.25 18 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๒
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม ๙ กรุงเทพมหานคร
19.75 20 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
โรงแรมริชมอนด์ - จ. นนทบุรี
4.5 20 มี.ค. 2562
ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 4 เรื่อง “Comprehensive Oncology Pharmacy Refresh 2019”
ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
13.5 21 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Next Step in Transplantation”
วันที่ 21-22-23 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
13.25 21 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 21 มี.ค. 2562
การประชุม 51st Annual Scientific Meeting The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M.the King Theam "Cardiology 5.1"
Grand Ballroom, Sheraton Sheraton Hotel,Hua Hin
11 21 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครั้งที่ 1 เรื่อง Good Review Practice
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 25 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 11/2562 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
17 25 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562
โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจสถานประกอบการวัตถุอันตรายให้ได้มาตรฐาน
โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
18.75 26 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
โครงการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 Menopause Academic Conference 2019 เรื่อง “SMART MENOPAUSE”
โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
11.25 27 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
การประชุมวิชาการ Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2019
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
18 27 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
ประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม ประจำปี 2562 : Smart Pharmacist “Update on pharmacotherapy for non-communicable disease (NCDs)”
ณ ห้องประชุมคิงส์คาลกุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
10.5 28 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
The 6th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Sustainable Life through Pharmaceutical Innovation”
Auditorium room 6-200, Student Center Bld, Rangsit University
12.5 28 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7 28 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
การประเมินเอกสารด้านเภสัชวิทยา พิษวิทยาทางการสัตวแพทย์หลักการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินทะเบียนตำรับยาด้านสรรพคุณ ฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์๋
ห้องประชุมสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
6 29 มี.ค. 2562
การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่1/2562
ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ ตึก2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 31 มี.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
48 01 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคหลอดเลือดสมอง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2562
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลตรัง
6.5 01 เม.ย. 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมวิชาการ เรื่อง Facing the future together
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
4.75 02 เม.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1
ห้องประชุม 124 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์
6 04 เม.ย. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 10 รอบที่ 5
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 04 เม.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารโมเลกุลขนาดเล็กและชีววัตถุด้วยวิธี LC-MS/MS ชนิดความละเอียดสูง (Qualitative Analysis of Small Molecules and Biologics Using High Resolution-Based LC-MS/MS)
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.25 05 เม.ย. 2562
การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “ชีวิตกับการเรียนรู้ในฐานะโรงเรียนแพทย์ (Life and Learning on the Premises of Medical School)”
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 05 เม.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 18 เม.ย. 2562
โครงการพัฒนาระบบยาและบริการเพื่อเชื่อมต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสู่ร้านยาในจังหวัดเชียงใหม่
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
6 20 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562
โครงการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ชมรมร้านขายยา จังหวัดอุดรธานี เรื่อง อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรและยา (Herbs-Drugs Interaction)
ณ ห้อง เดอะ คริสตัล ท๊อป ชั้น 6 โรงแรมประจักษ์ตรา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
6 21 เม.ย. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2562 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration) และการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
43 22 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy of New Drugs 2019
ห้องประชุมกุมารเวชกรรม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
15.25 24 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2562
เดอะ คอนเน็คชั่น เซมินาร์ เซ็นเตอร์ รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
3 25 เม.ย. 2562
โครงการการประชุมวิชาการด้านการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 “The 4th UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences”
ห้อง 2003 และ 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
4.75 25 เม.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ประเด็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในทางเภสัชบำบัด (Interesting Issues in Pharmacotherapy 2019)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.25 26 เม.ย. 2562
งานประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 7 ปี
ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
6 26 เม.ย. 2562
การประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ยาปฎิชีวนะและยาแก้ปวดอย่างสมเหตุสมผลฯ
ห้องประชุมมรกต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
5.5 27 เม.ย. 2562
“แนวทางการปรับเปลี่ยนประเภทยา (Drug Reclassification) และการส่งเสริมการใช้ยาดูแลรักษาตนเอง (Self Medication)”
ณ ห้องกัญญลักษณ์ AB ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
2.5 27 เม.ย. 2562
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 2
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
16.5 29 เม.ย. 2562 - 03 พ.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 13/2562 เรื่อง Pharmacotherapy in Critical Care and Emergency Medicine
โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
30.75 29 เม.ย. 2562 - 03 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวใหม่การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย”
โรงแรม ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
5.75 29 เม.ย. 2562
การศึกษาดูงานวิชาความชำนาญด้านการบังคับใชกฏหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ณ จังหวัดขอนแก่น
16.25 29 เม.ย. 2562 - 01 พ.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การให้คำแนะนำและดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และ โรคเบาหวาน)
ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารภคินท์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
2.5 30 เม.ย. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ รุ่นที่ 2
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
6.5 30 เม.ย. 2562 - 01 พ.ค. 2562
Clinical Pharmacy Conference 2019: “Clinical skills and practice enhancement”
โรงแรมนารายณ์ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
16.5 01 พ.ค. 2562 - 03 พ.ค. 2562
การอบรมหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช สำหรับเภสัชกรเครือข่ายเขต ๔ ประจำปี ๒๕๖๒
โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
17 01 พ.ค. 2562 - 03 พ.ค. 2562
โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2562 30th TASP Annual Scientific Meeting 2019: “Pain Management in Vulnerable Patients”
โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ
12.75 02 พ.ค. 2562 - 03 พ.ค. 2562
โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1 /2562 เรื่อง “เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคในระบบทางเดินอาหารและการจัดการ”
ห้องประโชติ เปล่งวิทยา 1 อาคารส่วนปาฐอาศรม ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
12 03 พ.ค. 2562 - 04 พ.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2562 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
27 06 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการจัดทำและทดสอบเอกสารข้อมูลยาสำหรับประชาชน เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลยาสำหรับประชาชน
ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
8.75 07 พ.ค. 2562 - 08 พ.ค. 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562
โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
8.75 07 พ.ค. 2562 - 08 พ.ค. 2562
การฝึกอบรมช่วงที่ 1 หลักสูตร Family & community Pharmacist practice learning
16 08 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562
Effective Auditing of Pharma Cleanroom HVAC, and other Critical Utility Systems
Convention Hall C Room, Ambassador Hotel, Sukhumvit Soi 11, Bangkok, Thailand.
12 09 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562
WU Pharmacy Forum 2019: Good Pharmaceutical Procurement Practice
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10.5 11 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การศึกษาทางคลินิกสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
5.25 13 พ.ค. 2562
ประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) ครั้งที่ 15
ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
5.5 13 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562
โครงการ การศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา ครั้งที่ 3
ณ ศูนย์ฝึกอบรม Big C Academy บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รังสิต 2 ปทุมธานี
12 13 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ ๗
ณ ห้องประชุม ๒/๑ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธาน
56 13 พ.ค. 2562 - 07 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง Master Your Powerful English Presentation Skills
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
15 15 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง “การกำกับดูแลวัคซีนด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด” (Manufacturing & Quality Control for marketing authorization of vaccine)
ห้อง 902 ชั้น 9 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.75 16 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการประเมินวรรณกรมทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11.25 16 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 16 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ Siriraj Infectious Diseases Conference 2019 หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Antimicrobial Stewardship Workshop”
ณ ห้องสัมมนา A201 และ A202 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช
5 17 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ Siriraj Infectious Diseases Conference 2019 หัวข้อ การอบรมระยะสั้น เรื่อง “Clinical Pearl in Infectious Diseases”
ณ ห้องประชุม อวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช
9.5 18 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ปัญหาสุขภาพที่น่ารู้ในร้านขายยา
ณ.โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
2.5 19 พ.ค. 2562
Pain management : COX-2 Inhibitors และ Silymarin : In community pharmacy practice
โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา ภูเก็ต
3 19 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง Everything about pharmaceutical pricing
โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ลุมพินี กรุงเทพมหานคร
6 21 พ.ค. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
8 21 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562
การประกันคุณภาพวิธีทดสอบทางเคมีของสารที่ใช้ทางเภสัชกรรม
ห้องบรรยาย ภ.1307 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 21 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อสุขภาพชนิดอินโฟกราฟิกและวีดีโออินโฟกราฟิก (Development of Health Media: Infographics and Video Infographics)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
17 22 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) Acute Care Pharmacy Practice: Collaboration Practice for Patient Safety งานเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ
12.5 22 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
การอบรมวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความคงตัวของยาเคมี”
โรงแรมแมนดาริน สามย่าน - กรุงเทพฯ
5.25 22 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 17
ณ ห้องประชุม อโนมา 2 และ 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
11.5 23 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
โครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการรับจดแจ้งเครื่องสำอางสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุชจังหวัด ปีงบประมาณ 2562
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
7.5 23 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยากับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 25 พ.ค. 2562
รู้ทันโรคกรดไหลย้อน
โรงแรม ฮอดิเดย์ อินท์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ
3 26 พ.ค. 2562
The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders
4.5 26 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ และ การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง การตลาดดิจิตอลและ การสื่อสารออนไลน์ และ Nutraceuticals for Anti-Aging
โรงแรมทีซิกซ์ไฟว์ พอยท์ ทูไฟว์ (TSIX5.25) ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3.5 26 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ Integration of Pharmacokinetic Principles to Support Rational Drug Use (PK-RDU) 2019
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
15 27 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562
โครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา
18 27 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562
การฝึกปฎิบัติงานช่วงที่ 2 หลักสูตร Family & community Pharmacist practice learning
45 27 พ.ค. 2562 - 07 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (Graduate Research Conference in Social and Administrative Pharmacy GrSAP2019)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 29 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 5 เรื่อง Updates on Vaccines 2019: What You Need To Know
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
9.5 30 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกลุ่มงานเภสัชกรรม และ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
การประชุมนักวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง Precision Animal Models in Cancer Research
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
5.25 03 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2562 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
27.25 03 มิ.ย. 2562 - 07 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ”
ห้องชลอ โสฬสจินดา ชั้น 1 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
12.5 03 มิ.ย. 2562 - 04 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ”
ห้องประโชติ เปล่งวิทยา ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
3 03 มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ ๑
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
46 03 มิ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Antibiotic Stewardship Program
ณ โรงแรม แบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพ (Bangkok Midtown Hotel)
45.5 03 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ / โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพ / โรงแรม อีสติน กรุงเทพ
11.75 05 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
โรคและภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่พบบ่อยในเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4
2 05 มิ.ย. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 3: Cosmetics for special skin concerns
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
12 06 มิ.ย. 2562 - 07 มิ.ย. 2562
แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์
บวรรัตนประสิทธิ์ ตึกอธิการ ม.พะเยา
10 06 มิ.ย. 2562 - 07 มิ.ย. 2562
Updated in skin disorders and adverse skin reactions
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
12 06 มิ.ย. 2562 - 07 มิ.ย. 2562
โครงการอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกร โดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา
2 07 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 หัวข้อ : “Nutrition for NCDs, Smoking Cessation and The use of Selective COX-2 in Pharmacy”
ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
5 08 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การเลิกบุหรี่และการใช้ยาในโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
โรงแรม Pullman จังหวัดขอนแก่น
2 09 มิ.ย. 2562
อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมข้อบ่งใช้และความปลอดภัย อาหารในร้านขายยา
โรงแรม บุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.
3 09 มิ.ย. 2562
การสัมมนาเภสัชกรจังหวัดระยอง ปี 2561
7 09 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 18/2562 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Data Analysis for Pharmaceutical Research)
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
36 10 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
3.75 10 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 19/2562 เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
32.5 10 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3 รอบที่ 6
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 11 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 10 รอบที่ 6
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 11 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง) รุ่นที่ 1 รอบที่ 6
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 11 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 14 รอบที่ 6
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 11 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
โครงการมหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลยะลา ครั้งที่ 11 เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตเปลี่ยน Change for safety
โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา
13 12 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lunch Talk ครั้งที่ 3/2562 เรื่อง “พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562”
ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1 12 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2 สาขาโรคหัวใจ และ
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิวส์ รีสอร์ท แอนด์สปา นครสวรรค์
9.25 13 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562
โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา ครั้งที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
13 13 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 2 เรื่อง“pharmaceutical care supporting healthcare plan”
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
11 13 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 3: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการทำความสะอาดผิวและดูแลเส้นผม
ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเอชีย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10.5 13 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้ (Gut Microbiome for Healthy and Happy Life)
ณ ห้องประชุมทิพย์อุบล โรงแรม Arnoma Grand Bangkok
11 13 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Properties of Surface Active Agent and Its Applications For Cleansing Products
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.25 14 มิ.ย. 2562
โครงการ SMART DISPENSARYรุ่นที่ 18 เรื่อง MODERN PHARMACY
ณ ห้องราชาวดี ชวาลันรีสอร์ท นครปฐม
6 15 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาการปวดศีรษะและโรคไมเกรน
โรงแรม เอส 31
3 16 มิ.ย. 2562
การจัดการโรคเรื้อรังในร้านยา (NCDs Management in Community Pharmacy)
ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย
3.25 16 มิ.ย. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้นด้านเชื้อดื้อยาจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพสมเหตุผลสำหรับผู้ป่วยนอก โดยความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว Short-Course Training of AMR and RUA Using OH Interdisciplinary Approach for In-Service Healthcare Profess
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
12.25 17 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562
โครงการนิเทศและบรรยายวิชาการเพื่อการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาวิชาชีพร่วมกับอาจารย์ เภสัชกรประจำแหล่งฝึก: การประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชกรกับการดูแลผู้ป่วยด้านยา 2562
ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
12.75 17 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุม100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลสวรรค์ประขารักษฺ์
6 17 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน ภาคทฤษฎีด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2562 5-Days Workshop Training on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2019
ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
30 17 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 หัวข้อ : “Nutrition for NCDs, Pain management and Antihistamine for Allergy”
ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
5 18 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019)
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
10 18 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562
การประเมินและรักษาอาการ นอนไม่หลับ ซึมเศร้า และวิตกกังวล ในร้านขายยา (Management of Insomnia, Depression and Anxiety)
โรงแรมวินเซอร์สวีท กรุงเทพฯ
6 18 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562
ประชุมวิชาการ TDM conference เรื่อง Intensive Review of Therapeutic Drug Monitoring
ณ ห้องประชุม นครชัยขนส่ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
5 19 มิ.ย. 2562
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุม SiMR101 ชั้น1 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
15.25 19 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ เครื่องมือเเพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562”
โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
5.25 19 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเตรียมอนุภาคนำส่งนาโนสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง และการศึกษาการปลดปล่อย/การซึมผ่านผิวหนังในหลอดทดลอง
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20.5 20 มิ.ย. 2562 - 05 ก.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นสำหรับงานคำนวณทางเภสัชกรรม (Development of Android Applications for Pharmacy Calculation)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11.5 20 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 20 มิ.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Does Pharmaceutical Care Increase Patient’s Quality of Life and How to?
ห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร 80 ปีคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.25 21 มิ.ย. 2562
โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน
ห้องประชุมประธานกาญจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
3.75 21 มิ.ย. 2562
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน ประเด็นการเรียนรู้: การป้องกันและการดูแลภาวะท้องเสียและผิวหนังอักเสบจากสิ่งขับถ่าย
โรงแรม Novotel Bangkok Platinum Pratunam ห้อง Sapphire Suite I+II
3.5 23 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเลิกบุหรี่และการใช้ยาในโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3 23 มิ.ย. 2562
การประชุมวิชาการเรื่อง Cancers Screening Update: Colorectal Cancer, Breast Cancer and Cervical Cancer
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอมรัลด์ รัชดาภิเษก
4.5 23 มิ.ย. 2562
การประชุมวิชาการเรื่อง ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันฯ)และการเลิกบุหรี่ในร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ
ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา
2.5 23 มิ.ย. 2562
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่2/2562 ชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี
ณ โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี
2 23 มิ.ย. 2562
การประชุม พัฒนาศักยภาพ ร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
3.5 23 มิ.ย. 2562
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 3
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
27 24 มิ.ย. 2562 - 05 ก.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 25/2562 เรื่อง “Pharmacotherapy for excellent patient care: A principle of rational drug use for pharmacists” เภสัชบำบัดเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย: หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับเภสัชกร
ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
27 24 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
“Complementary Medicine in Pharmacy Practice-Research Update & Application”
2 24 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมเรื่องการคัดเลือกและจัดซื้อยาคุณภาพ
ห้องประชุมปฐมจักรี โรงพยาบาลราชบุรี
6.5 27 มิ.ย. 2562
โครงการอบรมพัฒนาระบบยา
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ กรุงเทพมหานคร
6 27 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
“จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ”
ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๔ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 28 มิ.ย. 2562
ความก้าวหน้าการรักษาโรคมะเร็งในเด็กในประเทศไทย
ห้องสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
4.75 29 มิ.ย. 2562
การประชุมวิชาการบูรณาการทางเภสัชกรรม (TSAC) ครั้งที่ 2 การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลในการดูแลผู้สูงอายุ
ห้องประชุม 302 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16.5 01 ก.ค. 2562 - 03 ก.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 24/2562 เรื่อง Pharmacotherapy and Basic Skills for Geriatric
โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
31.75 01 ก.ค. 2562 - 05 ก.ค. 2562
การอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1
โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
19.25 02 ก.ค. 2562 - 05 ก.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย: เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
ณ โรงแรมทอปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
18 03 ก.ค. 2562 - 05 ก.ค. 2562
โครงการพัฒนามาตรฐานร้านยาและเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสุขเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
6.5 03 ก.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2
อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 124 กรุงเทพมหานคร
6 04 ก.ค. 2562
โครงการจัดประชุมวิชาการ From evidence-based medicines to clinical pharmacy and pharmacy practice research
โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
11.75 04 ก.ค. 2562 - 05 ก.ค. 2562
PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562
ห้องแกรนด์บอลรูม (ชั้น 1) โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ
11 04 ก.ค. 2562 - 05 ก.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Health aspects of quasi-vitamins
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
6 07 ก.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 27/2562 เรื่อง การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction Monitoring)
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
28.5 08 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
Investigation biomolecular and live cell interactions by Surface Plasmon Resonance and Ligand Tracer เพื่อการพัฒนาและวิจัยยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ห้อง ภ.1107 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 09 ก.ค. 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมวิชาการ เรื่อง Quality (4.0) in your DNA
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
10.5 09 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
การสืบค้นวรรณกรรมทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ สำหรับบริบทของเภสัชกรรมการตลาด
ห้องประชุมบริษัท Santen ตึก Emquartier
3 09 ก.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 28/2562 เรื่อง Training the Trainers: Essential English Communication Skills for Pharmacists
ณ โรงแรม เมโทร โพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
15 10 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 เรื่อง Hot Topics in Medicine 2019
ณ ห้องบรรยาย 1 และ 2 ชั้น 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15.25 10 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคำขออนุญาตด้านสถานที่ ผลิตภัณฑ์ ฉลากและวัตถุเจือปนอาหาร
โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม
22 10 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยา ครั้งที่ 3
ห้องประชุม Platinum ชั้น 3 โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune
5 11 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 “Khon Kaen International Conference in Palliative Care 2019”
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
10.5 11 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตรศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ (Thai Pharmacy Education National Conference 2019 : Current Issues and Trends in Pharmacy Education )
โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
8 11 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
โครงการอบรมให้ความรู้โภชนบำบัดกับผู้ป่วยมะเร็ง
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
6.5 12 ก.ค. 2562
การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่2/2562
ณ ห้องโกลเด้น ฮอลล์ ตึก 2 ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 14 ก.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น เรื่อง “การรักษาผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลและมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย”
ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
2 14 ก.ค. 2562
วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง เรื่อง LYSOZYME : An overview and clinical use of Lysozyme Chloride as a prescription and OTC remedy
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
1.5 14 ก.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ (Economic Evaluation for Healthcare Intervention)
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
15.25 17 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
การประชุมวิชาการ Regional Forum HA Forum ครั้งที่ 16 : Change & Collaboration for Sustainability
ณ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
10 18 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562: การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
10.5 18 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นสำหรับงานบริการสุขภาพ (Development of Android Applications for Health Services)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11.5 18 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
Pharmacotherapy of Chronic Kidney Disease and Palliative Care
โรงพยาบาลพัทลุง
6 18 ก.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 18 ก.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care
โรงแรมสุนีย์ แกรนโฮเทล คอนเวชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
11 19 ก.ค. 2562 - 20 ก.ค. 2562
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “Transformed Pharmacist: เภสัชกรพันธุ์ใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ”
ณ โรงแรม รามาดา บาย วินด์แฮม อ่าวนาง จังหวัดกระบี่
9.25 19 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lunch Talk ครั้งที่ 5/2562 เรื่อง “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562”
1 19 ก.ค. 2562
โครงการจัดประชุม เรื่อง การติดตามงานวัดระดับยาในเลือด และการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) ผู้ป่วยโรคไต
ณ ห้องประชุมจิตตะยโสธร โรงพยาบาลอุดรธานี จงหวัดอุดรธานี
6.5 20 ก.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ ชมรมร้านขายยา จ.อุดรธานี เรื่อง การคัดกรองและประเมินโภชนาการ
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ จังหวัดอุดรธานี
7 21 ก.ค. 2562
Smart CPE 1/2562 “การใช้ยาสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ และวิธีจัดการโรคกระดูกและข้อในร้านยา”
ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลี การ์เด้นท์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4 21 ก.ค. 2562
การประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกร "Thailand Pharmacy Summit 2019 – Pharmacy in the age of disruption"
หอประชุม มหิศร SCB Park ธนาคารไทยพาณิชน์สำนักงานใหญ่
5.5 21 ก.ค. 2562
การประชุมวิชาการเรื่อง Update of Practical Clinical Care in Infectious Diseases
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
4.5 21 ก.ค. 2562
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 30/2562 เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
29.5 22 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562
การวิเคราะห์รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากฐานข้อมูล Thai Vigibase ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี
15 22 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562
การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 9 การบูรณาการข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ เสถียรภาพและสารเจือปนเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยา (Integrative Data of Product Quality, Stability and Impurity Testing for Drug Registration)
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
11.25 23 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562
ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันฯ)และการเลิกบุหรี่ในร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
3.5 24 ก.ค. 2562
Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice
ห้องประชุมสักทอง ตึกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลตราด
7.75 24 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562
งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
10.25 24 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง “คุณภาพยาชีววัตถุ: ควบคุมอย่างไรให้ได้มาตรฐานสากล: กรณีศึกษา mAb”
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
11.75 25 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2019”
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
7.75 25 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม
เดอะคอนเนคชั่น ชั้น 2 MRT ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
3 26 ก.ค. 2562
โครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชสนเทศออนไลน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม
5 26 ก.ค. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และบันทึกการตรวจ GMP กฎหมายเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดทุกชนิด และลดความซ้ำซ้อนในการประเมินกรณีผลิตอาหารหลายประเภท
โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
8.5 30 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
อบรมเชิงปฏิบ้ติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 16
ณ โรงแรมเจริญรานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
16.5 31 ก.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ เขตสุขภาพที่ 6 ตาม พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี
5 31 ก.ค. 2562
กำหนดการประชุมวิชาการ (ฝึกอบรมภาคทฤษฎี) เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders” สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Short Course Training Certification in Adv
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
18.5 31 ก.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562
โครงการเรื่อง หลักเภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12 01 ส.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 ส.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
48 01 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 ส.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคหลอดเลือดสมอง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 ส.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
การสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาและบริการที่ประทับใจ
ณ ห้อง 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 01 ส.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562
การประชุมวิชาการประจำปี 2562 “Diabetes in the next decade”
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร
6 01 ส.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562
Pharmacy SWU: Annual Scientific Meeting 2019 "Geriatric Pharmacotherapy: Fundamental and Clinical Update"
โรงแรมฟูราม่า สีลม กรุงเทพมหานคร
10.5 01 ส.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562
การประชุมหัวหน้างานเภสัชกรรมการผลิตประจำปี 2561
ณ โรงแรม Amara Bangkok ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
10 01 ส.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562
จีโนมิกส์ ไทยแลนด์สัญจร ภาคอีสาน
โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
5.5 02 ส.ค. 2562
อาการเจ็บคอและการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านขายยา
โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
3 04 ส.ค. 2562
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 15
โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชนั่ นนทบุรี
20.75 05 ส.ค. 2562 - 09 ส.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ ระยะที่ 2
ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร และห้องปฏิบัติการเภสัชเวท และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม
14.75 06 ส.ค. 2562 - 08 ส.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทเภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุข กับงานคลินิกหมอครอบครัว
5.5 07 ส.ค. 2562
ประชุมวิชาการประจำปี ครังที่ 35 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Innovation and disruptive technology in medical education and service” นวัตกรรมและการพลิกโฉมเทคโนโลยีทางแพทยศาสตร์ศึกษาและการบริการทางการแพทย์
ณ ห้องบรรยาย 1- 4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2
15.5 07 ส.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง 1-Day Cannabis for Pharmacist
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6.5 07 ส.ค. 2562
โครงการจัดประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 หัวข้อ “MED TU Academic 3-Day 2019”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
54.25 07 ส.ค. 2562 - 09 ส.ค. 2562
การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2019
ห้องประชุม Convention Hall A ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
17.25 07 ส.ค. 2562 - 09 ส.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019)
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
11.5 08 ส.ค. 2562 - 09 ส.ค. 2562
การอบรมวิชาการ เรื่อง “SUPAC (scale up and post approval changes) for RA
ห้องกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
5.75 08 ส.ค. 2562
Smoking cessation, Allergic rhinitis and Canabis for pharmacist
โรงแรม บุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 11 ส.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเภสัชกรดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหลักสูตร 3 วัน (Pallaitive cara for pharmacists) และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเภสัชกรดูแลผู้ป่วยระยะท้าย หลักสูตร 2 สัปดาห์ (Clinical Pallaitive care for pharmacists)
ณ โรงแรมวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก, ณ โรงแรมคริสดัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
33.75 14 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ Essential Course for Pharmacy Educator ครั้งที่ 2
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อุบลราชธานี
12 14 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2019: Pharmacotherapy of Respiratory Diseases
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
14.5 14 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562
BDMS Academic Annual Meeting 2019: The Trusted Healthcare Network: The Era of Artificial Intelligence and Advanced Technology
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
5.5 14 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 15 ส.ค. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง Intensive Review of Therapeutic Drug Monitoring
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
9.5 16 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562
ประชุมวิชาการ เภสัชกรจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562
โรงแรม ลอฟมาร์เนีย ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
4.75 17 ส.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ 12 ปีฟาร์แมกซ์ เรื่อง NCDs ภัยเงียบที่ต้องระวัง และ การใช้ยากับโรคอื่นๆ ที่พบในร้านยา
ห้องประชุมรัชดาบอลลูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
7 18 ส.ค. 2562
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยากับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
3 18 ส.ค. 2562
การประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง อาการเจ็บคอและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านขายยา
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 18 ส.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี เรื่อง การเลิกบุหรี่ การใช้ยาในโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ และ การรักษาท้องผูกเรื้อรัง
โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
3 18 ส.ค. 2562
Goal to be Allery Expert and Rational Drugstore
ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมร้านขายยาภาคใต้
3 18 ส.ค. 2562
Holistic Approach for Healthy Skin, Eye, and Throat Treatment
โรงแรม Radisson Blu Plaza กรุงเทพมหานคร
5.5 18 ส.ค. 2562
การประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม ศิริราช ประจำปี 2562 "Siriraj Pharmacy Conference 2019” (SiPC 2019)
ณ ห้องประชุมตรีเพชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15
13.75 19 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ปฎิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิซ คอนเวนชั่น นนทบุรี
11 19 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 7
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
17.5 19 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562
Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11
12 20 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562
การประชุม "กัญชากับการรักษาทางการแพทย์” และงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล
ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
5 20 ส.ค. 2562
การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔
ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
16 21 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562
ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 12 เรื่อง ““Myth and fact in oncology”
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
10 22 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลและการประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมในโรงพยาบาล จังหวัดเลย ปี 2562
ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 5 โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
5.5 22 ส.ค. 2562
การประชุมวิชาการ The 1st Pharmaceutical Sciences Asia Conference 2019 “Pharmaceutical Sciences toward Health Innovation in the Disruptive Era”
ณ โรงแรม Bangkok Midtown ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
5.5 22 ส.ค. 2562
Evolving Global Pharmaceutical Cleanroom Regulations
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
5 22 ส.ค. 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lunch Talk ครั้งที่ 4/2562. ครั้งที่ 5/2562 เรื่อง “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจจับสัญญานความเสี่ยงและการเฝ้าระวัง”
ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1 22 ส.ค. 2562
โครงการ อบรมสัมมนาวิชาการประจำปี 2562
โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร
5 23 ส.ค. 2562
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Quality by Design (QbD): Begin with the end in mind”
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
6 23 ส.ค. 2562
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ “Updates on the Preventive Care in Pharmacy Practice 2019”
ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
6 23 ส.ค. 2562
โครงการ SMART DISPENSARYรุ่นที่ 18 เรื่อง MODERN PHARMACY
ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก
6 24 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562
การประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง อาการเจ็บคอและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านขายยา
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
3 25 ส.ค. 2562
การประชุมวิชาการเรื่อง"The Care of Elderly Patients with Cardiovascular Disease (CVD) and Kidney Disease"
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
4.5 25 ส.ค. 2562
Hospital to Home - Wound Care Solution
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนลตัน กรุงเทพ
1 25 ส.ค. 2562
โครงการอบรมการเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ห้องประชุมชั้น 24 ห้อง 1 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน
10.5 26 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 4
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
27 26 ส.ค. 2562 - 06 ก.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Preclinical Research Ecosystem and modified drug development”
ห้องกมลมาศ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร
6.25 28 ส.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 18
ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ
12.5 28 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมแมคโนเลีย 2-3 ชั้น 4 อาคาร TK.3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒ
11.5 28 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกฎหมายใหม่ คุ้มครองผู้บริโภค หรือไม่ อย่างไร
ณ ห้องยุคลธร โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10.75 28 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562
การประชุมวิชาการเรื่อง ข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการของกัญชา
ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 30 ส.ค. 2562
โครงการอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
26.25 30 ส.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Update in Diabetes and Insulin Therapy 2019” ครั้งที่1
ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.25 30 ส.ค. 2562
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Seminar for Pharmaceutical Industry XI” Theme: Critical Facilities and Utilities in Pharmaceutical Use
โรงแรม ศรีวารี พาวิลเลียน
11.5 01 ก.ย. 2562 - 02 ก.ย. 2562
การประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง อาการเจ็บคอและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านขายยา
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
3 01 ก.ย. 2562
การประชุมวิชาการ l-SAN STROKE NETWORK ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
ณ ห้องบรรยาย 1, 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.75 03 ก.ย. 2562 - 04 ก.ย. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 11 รอบที่ 1
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 03 ก.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 15 รอบที่ 1
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 03 ก.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 เรื่อง "เทคนิคและประสบการณ์ในการปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ กรณีศึกษาศิริราชพยาบาล"
ห้องประชุม ชั้น6 อาคาร 4
1 03 ก.ย. 2562
Paradigm Shift in Asthma Management : Update from GINA 2019
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6
2 03 ก.ย. 2562
กำหนดการประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Forum 2019; Update and Review on Pharmacotherapy in Pharmacy Practice”
ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
9.5 07 ก.ย. 2562 - 08 ก.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 หัวข้อ : “Updated Guidelines for Upper GI, Allergic Rhinitis and Complementary Medicines in Daily Health ,Skin and Hair”
ห้องบอลลูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
5 12 ก.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “Pharmacogenetics and Its Applications in Pharmacy Practice”
ห้องประชุมพระราชปัญญาโมลี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
6.5 14 ก.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “CMEd Masterclass Training” ครั้งที่ 9
Double Tree by Hilton Hotel, Bangkok
3 15 ก.ย. 2562
การประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาภาคใต้ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ปัญหาสุขภาพที่น่ารู้ในร้านขายยา
โรงแรมเดอะทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.25 15 ก.ย. 2562
Practical Points in Diarrhea ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคใต้
โรงแรมเดอะทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.25 15 ก.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง PHARMACOTHERAPY IN CARDIOMETABOLIC DISEASES ครั้งที่ 11
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
18 18 ก.ย. 2562 - 20 ก.ย. 2562
การประชุม "การจัดการโรคเรื้อรังในร้านยา(NCDs Management in Community Pharmacy) และ ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบรับใบสั่งยาของร้านยา จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
4 18 ก.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10
ห้องประชุมทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เว็นเตอร์
14.25 19 ก.ย. 2562 - 20 ก.ย. 2562
งานประชุมวิชาการ“Critical care Pharmacotherapy”
ศูนย์ประชุม ชั้น 21 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
8 19 ก.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 19 ก.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 หัวข้อ :“Updated Guideline for Lower GI, Inflammation Management of Mouth & Throat and Complementary Medicines in Daily Health ,Skin and Hair”
ห้องรัตนโกสินทร์ - สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
5 21 ก.ย. 2562
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 4/2562 ประเด็นการเรียนรู้ : การดูแลบาดแผลเบื้องต้นและการเลือกใช้วัสดุปิดแผลที่เหมาะสม
โรงแรม บางกอก แมริออท โฮเต็ล สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
3 22 ก.ย. 2562
การดูแลสุขภาพตามหลักการชะลอวัย
โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา ภูเก็ต
3 22 ก.ย. 2562
การประชุมวิชาการ "Update Nutrition Management for Elderly Patients: DM, CKD and Cancer"
ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
4.5 22 ก.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “CMEd Masterclass Training” ครั้งที่ 10
Radisson Blu Plaza, Bangkok
3 23 ก.ย. 2562
การจัดการโรคเรื้อรังในร้านยา(NCDs Management in Community Pharmacy) และ ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบรับใบสั่งยาของร้านยา จ.สระบุรี ครั้งที่ 2
4 23 ก.ย. 2562
การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร
ณ ห้องประชุมดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
11.5 24 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 เรื่อง “สุขกาย สุขใจ ในวัยทำงานและวัยเกษียณ”
ห้องประชุม มเหสักข์ ศูนย์การประชุมชั้น 7 ตึก 100 ปี สาธารณสุขไทย (อายุรกรรมใหม่ ชั้น 7) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
4 27 ก.ย. 2562
งานประชุมวิชาการ "Update in Ambulatory Pharmacotherapy 2019"
Meeting Room 4 BIC 21st FL Meeting Room 2 BIC 21st FL โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
7 27 ก.ย. 2562 - 24 ธ.ค. 2562
การอบรม เรื่อง “Introductory Course for Regulatory Affairs”
ณ ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภสท) ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
5 27 ก.ย. 2562
การฝึกอบรมรายวิชาความชำนาญด้านนโยบายและการบริหารระบบยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
15.5 28 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “Complementary Medicines Education-CMEd Masterclass Program”
ณ โรงแรม @นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เชียงใหม่
3.25 29 ก.ย. 2562
งานประชุมวิชาการ "Oncology Pharmacotherapy"
Meeting Room Horizon Cancer Center อาคาร BI Hospital ชั้น 3 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
3 02 ต.ค. 2562 - 03 ต.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 ร้านยาซูรูฮะ
ห้องประชุม 124 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
6 03 ต.ค. 2562
การฝึกอบรม รายวิชาความชำนาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค Module 1
ณ ห้อง 909 ชั้น 9 สภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมื
21 03 ต.ค. 2562 - 05 ต.ค. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Update in Diabetes and Insulin Therapy 2019” ครั้งที่ 2
จังหวัดอุดรธานี
3.25 04 ต.ค. 2562
การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่3/2562
ณ ห้องโกลเด้นฮอลล์ ตึก 2 ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 06 ต.ค. 2562
Complementary medicines education master class
โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 06 ต.ค. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 09 ต.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รุ่นที่ 11 รอบที่ 2
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 09 ต.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
งานประชุมวิชาการการกลางปี ครั้งที่ 14
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสันเขตราชเทวี กรุงเทพฯ
9.5 10 ต.ค. 2562 - 11 ต.ค. 2562
การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45 "Bridging Science to Practice"
ณ โรงแรมรอยยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี
16 11 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบป้องกันการแพ้ยาซ้ำและแพ้ยาข้ามกัน เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องประชุมญาณวิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
5.25 17 ต.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 17 ต.ค. 2562
FAPA LEADERS FORUM – The Role of Pharmacists in Promoting Immunization in Asia
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ซอย11
6 19 ต.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านยา เพื่อรองรับผู้ป่วยในชุมชน
ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ ศาตรา อาคารสัมนาคาร ชั้น 2 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
11 21 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562
ฺBig DATA For Pharmaceutical Market
Rambrandt Hotel Bangkok
6 22 ต.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “เภสัชกรรม ในอนาคต”
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
6.25 24 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
การประชุมวิชาการ 55 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: เหลียวหลัง แลหน้า.... 55 ปีเภสัชฯ เชียงใหม่ รับใช้สังคม
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช. และโรงแรม U Nimman Chiang Mai จังหว้ดเชียงใหม่
8.5 24 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
โครงการ SMART DISPENSARYรุ่นที่ 20 เรื่อง MODERN PHARMACY
โรงแรมกระบี่ ทิพา อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
6 26 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562
โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2562 Cannabinoids in Pain Management: From Evidence to Clinical Practice
โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
6 26 ต.ค. 2562
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2.5 26 ต.ค. 2562
กำหนดการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเทลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
15 26 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562
แผลและการดูแลบาดแผลในร้านขายยา Wound and wound care in pharmacy
ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมร้านขายยาภาคใต้
3 27 ต.ค. 2562
การประชุมวิชาการเรื่อง “Update on Herbal Medicine and Cannabis”
ณ โรงแรมดิเอม เมอรัลด์ รัชดาภิเษก
4.5 27 ต.ค. 2562
2019 APEC GRM Regulatory Science CoE Pilot Workshop
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
14.25 28 ต.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2562
การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 2
ณ ห้องประชุมดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
11.5 28 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562
งานประชุมวิชาการ เรื่อง The 7th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2019
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
21 30 ต.ค. 2562 - 01 พ.ย. 2562
การจัดการและบริหารความเสี่ยง
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6
2 31 ต.ค. 2562
ประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประจำปี 2563
ห้องประชุมพลับพลึง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
5.5 01 พ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “Nutrition Review” ครั้งที่ 8
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
10 02 พ.ย. 2562 - 03 พ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชมสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.25 03 พ.ย. 2562
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง 6th Conference on Drug Quality: Quality Week “Scientific Approach for Drug Registration: Quality in Quality Part”
โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
13.75 04 พ.ย. 2562 - 05 พ.ย. 2562
การประชุมวิชาการ งานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 หัวข้อ “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน”
ณ ห้องประชุมตรีเพชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15
5 04 พ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ “Complementary Medicine in Pharmacy Practice-Research Update & Application”
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
5 05 พ.ย. 2562
โครงการอบรม เรื่อง 6th Conference on Drug Quality: Quality Week “Intensive Training on ISO/IEC 17025: 2017”
โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
6.5 06 พ.ย. 2562
การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ วันที่ 7 8 มกราคม 2562 ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์
14 06 พ.ย. 2562 - 08 พ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2563(FDA Reporter/การใช้งาน NVIFDA )
6 06 พ.ย. 2562 - 07 พ.ย. 2562
โครงการอบรม เรื่อง 6th Conference on Drug Quality: Quality Week “Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis”
โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
12.75 07 พ.ย. 2562 - 08 พ.ย. 2562
ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ Head and Neck Oncology (International Conference on Head and Neck Oncology: An update on Interdisciplinary Approaches)
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 07 พ.ย. 2562 - 08 พ.ย. 2562
การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 10th Thailand Pharmacy Congres
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
10.5 08 พ.ย. 2562 - 09 พ.ย. 2562
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge 2019”
ณ ห้องประชุม 2316 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 09 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562
โครงการ SMART DISPENSARYรุ่นที่ 21 เรื่อง MODERN PHARMACY
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค พัทยา จ.ชลบุรี
6 09 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง DIGITAL PHARM 4.0
ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 10 พ.ย. 2562
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “Global Standard Control for High Quality Generic Medicines”
ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5.5 10 พ.ย. 2562
โครงการพัฒนาสมรรถนะในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับเภสัชกรชุมชน เพื่อเชื่อมต่อการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลนครพิงค์สู่ร้านยาในจังหวัดเชียงใหม่
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.5 10 พ.ย. 2562
การการดูแลสุขภาพคนไข้ร้านยา และแนวทางปรับตัวกับ GPP
โรงแรม Veranda เชียงใหม่
3 10 พ.ย. 2562
โครงการงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์กับบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภค
ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
12.75 11 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562
Analytical method validation for FDA compliance
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
12 12 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562
Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 11 : Keep pharmacist up-to-date with translating the clinical practice guidelines into pharmaceutical care
ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
18 13 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2563 (การใช้งานระบบเภสัชเคมีภัณฑ์)
3 13 พ.ย. 2562
ประชุมวิชาการประจำปีโรงพยาบาลพุทธชิรราช พิษณุโลก ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ Health Innovation : นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
ห้องประชุมอาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
10 14 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562
โครงการ BRAND’S Health Conference 2019 อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง
ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
11.5 14 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562
การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2562 The Thai Renal Pharmacist Group Clinical Meeting 2019: Essential Knowledge for Kidney Disease Management
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
11.75 14 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 กลุ่มเภสัชกรเหนือ เรื่อง The Power of Medication System and RDU เภสัชกรไทยรอบรู้ระบบยา
ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
10.75 15 พ.ย. 2562 - 16 พ.ย. 2562
งานประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562
โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา ภูเก็ต
4.5 17 พ.ย. 2562
อาการเจ็บคอและการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านขายยา
โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
3 17 พ.ย. 2562
การการดูแลสุขภาพคนไข้ร้านยา และแนวทางปรับตัวกับ GPP
โรงแรม Pullman ขอนแก่น
3 17 พ.ย. 2562
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง The First Asian Pharmacometric Network (APN) Symposium
ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร
14.25 18 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562
โครงการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2562
ห้องประชุมอาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9
8 18 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562
โรงแรมแรมแรนดท์ กรุงเทพ
3 20 พ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2563 การยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (ยาเคมี)
3 20 พ.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 21 พ.ย. 2562
โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4.75 22 พ.ย. 2562
การประชุมวิชาการ Appropriate Antibiotic Use (AAU) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 เรื่อง “Right Antibiotic for Right Practice”
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
7 22 พ.ย. 2562
The Role of Pharmacists in Promoting Immunization: Lession Learned from USA.
3 22 พ.ย. 2562
“ก้าวทันวิทยาการการประเมินตำรับยา และการกำกับดูแลในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทย” (Scientific Update on Pharmaceutical Product Registration Evaluation and Quality & Safety Supervision in Thailand)
โรงเเรมไมด้า นครปฐม
5 22 พ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562
การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่4/2562
โกเด้นฮอลล์ ตึก 2 ชั้น 1 โรมแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์
6 23 พ.ย. 2562
การประชุมวิชาการ การบูรณาการเภสัชบำบัดในเวชศาสตร์เขตเมือง Integration Pharmacotherapy in Urban medicine
ณ โรงแรมสยาม@สยาม
5 23 พ.ย. 2562
สมุนไพร Intrend ใช้ให้เป็น ลดอาการป่วย
ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมร้านขายยาภาคใต้
3 24 พ.ย. 2562
การประชุมวิชาการ “The Next Transition of Community Pharmacy Services Management in Thailand”
ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
5 24 พ.ย. 2562
โครงการการประชุมวิชาการประจําปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรด้านสุขภาพ” ครั้งที่ ุ6 (6th Annual National Health Professional Education Reform Forum: ANHPERF 2019)
โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร
9.5 25 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
แนวทางการรักษาปัญหาผิว การแนะนำและเลือกผลิตภัณฑ์เวชสำอางในร้านขายยา
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
6 25 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
งานประชุมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring)
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
28.25 25 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562
การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 3
ณ ห้องประชุมดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
11.5 25 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2563 การใช้งานระบบขออนุญาตโฆษณาขายยา
3 27 พ.ย. 2562
งานประชุมวิชาการ The 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) หัวข้อประชุม “กุมารแพทย์ แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน รวมถึงพยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลชุ
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
8.5 28 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562
Future Diagnostics in the Era of Precision Medicine
โรงแรม Movenpick BDMS Wellness Resort
3.75 28 พ.ย. 2562
Pharmacotherapy review program: From Clinical data to practice
ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่
6.5 29 พ.ย. 2562
การอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ณ โรงแรมสบาย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
11 30 พ.ย. 2562 - 01 ธ.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร ​ เรื่อง การจัดการความปวดในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.5 01 ธ.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
48 01 ธ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
48 01 ธ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
48 01 ธ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ Review Broad Spectrum Antibiotic and Benefit of Stability Study Packaging Designed
ณ ห้องประชุม Convention Hallโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
2 03 ธ.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2563 การใช้งานระบบขออนุญาตสถานที่ด้านยา
3 04 ธ.ค. 2562
การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาสอีสาน ประจำปี 2562
ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร
2 05 ธ.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง ความก้าวหน้าของการจัดการระบบยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Update in Medication Management System and Rational Drug Use)
ณ โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นี่ย์ฮับ จังหวัดเชียงใหม่
21.5 11 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562
Best practices, tools & techniques for Root Cause Analysis & effective CAPA
Ambassador Hotel, Sukhumvit Soi 11, Bangkok
9 11 ธ.ค. 2562 - 12 ธ.ค. 2562
Power of Resilience and Emotional Intelligence
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 12 ธ.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
ณ ห้องประชุม 2316 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 14 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “หลักสูตรกัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์” (Medical Cannabis and Cannabinoids)
ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
10.5 16 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ใหม่เพื่อออกสู่ตลาด
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.25 18 ธ.ค. 2562
การจัดการโรคเรื้อรังในร้านยา (NCDs Management in Community Pharmacy)และ ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบรับใบสั่งยาของร้านยา จ. ปทุมธานี
ณ ห้อง 4/1– 503 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
5 18 ธ.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 4 : ร้านขายยา ซูรูฮะ
ห้องประชุม 124 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
6 19 ธ.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรม (INSIGHTS FROM INDUSTRY ON UTILIZATION OF MICROBES AND THEIR GENOME ANALYSIS)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9.5 19 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
Digital marketing for pharmaceutical business 2020
โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท18
5.5 19 ธ.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 19 ธ.ค. 2562
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 เรื่อง “ลมชัก ฉันรักเธอ”
ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 20 ธ.ค. 2562
โครงการอบรมการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14 21 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562

» 481 รายการ