บทความวิชาการ
ยาเม็ดคุมกำเนิดกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม
ชื่อบทความ ยาเม็ดคุมกำเนิดกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-003-03-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 06 มี.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 05 มี.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เต้านมของคนเราประกอบไปด้วยไขมัน เนื้อเยื่อต่อมน้ำนมประมาณ 15-20 กลีบ ภายในกลีบจะประกอบด้วยกลีบย่อย และมีท่อน้ำนมซึ่งจะไปเปิดที่หัวนม ภายในเต้านมยังมีหลอดเลือดและน้ำเหลือง ซึ่งจะเชื่อมไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้
คำสำคัญ
มะเร็งเต้านม ยาเม็ดคุมกำเนิด การตรวจคลำเต้านม