บทความวิชาการ
อาร์ติโช๊ค -- globe artichoke
ชื่อบทความ อาร์ติโช๊ค -- globe artichoke
ผู้เขียนบทความ กนกพร อะทะวงษา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-003-01-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 25 ม.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 24 ม.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อาร์ติโช๊ค Cynara scolymus L. หรือ globe artichoke สมุนไพรดั้งเดิมของประเทศแถบยุโรป ใช้ส่วนใบบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยและบำรุงตับ ปัจจุบันมีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยภายใต้พื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง ช่อดอกอ่อนที่ยังมีกลีบเลี้ยงสีเขียวห่อหุ้มอยู่สามารถนำไปประกอบอาหารทั้งอบ ต้ม นึ่ง ทอด หรือรับประทานเป็นผักสด จัดเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ส่วนของใบยังนำมาตากแห้งทำเป็นชาชงดื่ม โดยมีรายงานการศึกษาทางคลินิกในด้านต่างๆ ได้แก่ การกระตุ้นการหลั่งน้ำดี บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย ลดไขมันในเลือด ลดไขมันในตับ ลดน้ำตาล ต้านอนุมูลอิสระ จึงทำให้อาร์ติโช๊คได้รับความสนใจนำไปใช้เป็นทางเลือกในการรักษาสุขภาพ
คำสำคัญ
อาร์ติโช๊ค, artichoke, cynara, dyspepsia
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp