บทความวิชาการ
เห็ดหลินจือ...ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการเกิดอันตรกิริยาต่อยาแผนปัจจุบัน
ชื่อบทความ เห็ดหลินจือ...ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการเกิดอันตรกิริยาต่อยาแผนปัจจุบัน
ผู้เขียนบทความ ภญ.กฤติยา ไชยนอก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-002-01-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 25 ม.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 24 ม.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.) เป็นเห็ดที่มีประวัติการใช้มาอย่างยาวนาน และมีหลักฐานการใช้เป็นยาในประเทศจีนมานานนับพันปี ส่วนที่นำมาใช้คือส่วนของหมวกเห็ดและสปอร์เห็ด ซึ่งมีสรรพคุณในการบำรุงร่างกาย เป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลีย แก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง รักษาโรคหัวใจ ช่วยให้นอนหลับ เสริมภูมิต้านทาน แก้วิงเวียนศีรษะ ซึ่งในปัจจุบันมีการนำเห็ดหลินจือมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากมาย สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาและตามท้องตลาดทั่วไป แต่การใช้เห็ดหลินจือนั้นก็มีข้อควรระวังหลายอย่างที่ผู้ใช้ต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันหรือผู้ที่กำลังอยู่ระหว่างการรักษาโรคต่างๆ เพราะเห็ดหลินจือมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย ซึ่งอาจส่งผลเสริมฤทธิ์หรือต้านฤทธิ์ของยาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่ จนอาจทำให้การรักษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรืออาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการใช้เห็ดหลินจือร่วมกับยาแผนปัจจุบันที่สามารถเกิดอันตรกิริยาต่อกันได้
คำสำคัญ
เห็ดหลินจือ, Ganoderma lucidum (Fr.) Karst., ยาแผนปัจจุบัน, อันตรกิริยา, cytochrome P450 (CPY450)
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp