บทความวิชาการ
โภชนาการ : แมกนีเซียม (Nutrition : Magnesium) (Mobile CPE 3)
ชื่อบทความ โภชนาการ : แมกนีเซียม (Nutrition : Magnesium) (Mobile CPE 3)
ผู้เขียนบทความ ภก.รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-009-11-2561
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 19 พ.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 18 พ.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ อาหารและโภชนาการมีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ทุกเพศและทุกวัย การขาดสารอาหารจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายในวงจรชีวิตมนุษย์ อาหารเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยสารอาหารสามารถดื่มและกินได้ เมื่อรับประทานจะผ่านกระบวนการทางโภชนาการ การย่อย ดูดซึม และนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกายด้านต่างๆ ดังนั้นโภชนาการจึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างอาหารกับการมีสุขภาพดี สารอาหารมีหลายกลุ่ม สารอาหารหลัก เช่นโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรท แร่ธาตุหลัก สารอาหารที่ร่างกายต้องการน้อย เช่น วิตามิน แร่ธาตุ สำหรับแร่ธาตุประกอบด้วยแร่ธาตุหลัก (macrominerals) เช่น แคลเซียม โซเดียม ไอโอดีน แมกนีเซียม เป็นต้น และแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการน้อย (microminerals) เช่น เหล็ก สังกระสี ทองแดง เป็นต้น สำหรับแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุหลักที่มีอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกาย มีบทบาทสำคัญในกระบวนการปฏิกริยาชีวเคมีในร่างกายมากกว่า ๓๐๐ ปฏิกริยา มีความสำคัญต่อร่างกาย เช่น การสร้างพลังงาน สร้างโปรตีน การทำงานของกล้ามเนื้อ การควบคุมระบบประสาท จึงสำคัญด้านประสิทธิภาพการออกกำลังกาย การลดอาการซึมเศร้า ป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน type 2 ลดความดันโลหิตสูง ลดการอักเสบ ลดและป้องกันปวดหัวไมเกรน ลด Insulin resistance ตลอดจนลดอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือนของสตรี เป็นต้น
คำสำคัญ
อาหาร โภชนาการ macrominerals แมกนีเซียม เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
วิธีสมัครสมาชิก
กรุณาโหลดโปรแกรมระบบมือถือ เพื่อทำข้อสอบ http://swiperxapp.com/