บทความวิชาการ
ประโยชน์ของตำลึงกับการรักษาเบาหวาน
ชื่อบทความ ประโยชน์ของตำลึงกับการรักษาเบาหวาน
ผู้เขียนบทความ อรัญญา ศรีบุศราคัม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-004-05-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 29 พ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 28 พ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ตำลึงเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วยบีตาแคโรทีน ซึ่งเป็นแหล่งของวิตามินเอ วิตามินซี แคลเซียม โปรตีน และเส้นใยอาหาร นอกเหนือจากรับประทานเป็นอาหารแล้ว ตำลึงยังจัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา มีการใช้ตำลึงในตำรายาพื้นบ้านทั้งของไทยและต่างประเทศในการรักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสรรพคุณในการรักษาเบาหวาน และมีการศึกษาวิจัยทั้งในสัตว์ทดลองและการศึกษาทางคลินิกที่พบว่า ตำลึงมีผลลดน้ำตาลในเลือดและใช้รักษาเบาหวานได้
คำสำคัญ
ตำลึง, Coccinia grandis, Coccinia indica, Coccinia cordifolia, เบาหวาน