บทความวิชาการ
(วารสารยาน่ารู้) ภาวะผิดปกติของต่อมไทรอยด์ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของยา amiodarone (Amiodarone-Induced Thyroid Dysfunctions)
ชื่อบทความ (วารสารยาน่ารู้) ภาวะผิดปกติของต่อมไทรอยด์ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของยา amiodarone (Amiodarone-Induced Thyroid Dysfunctions)
ผู้เขียนบทความ ภญ.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-002-04-2560
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 เม.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 31 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทนำ ยา amiodarone เป็นยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ ออกฤทธิ์หลายผ่านกลไก ได้แก่ ยับยั้งการกระตุ้นที่ alpha และ beta-adrenergic receptors และยับยั้งที่ K+ และ Na+ channels ซึ่งมีผลเพิ่ม action potential และ refractory period ในเนื้อเยื่อหัวใจ ลดการนำสัญญาณ AV และการทำงานของ sinus node จึงใช้รักษาภาวะ ventricular และ supraventricular tachyarrhythmias
คำสำคัญ
วัตถุประสงค์ 1. อธิบายกลไกของยา amiodarone ที่ก่อให้เกิดภาวะผิดปกติของต่อมไทรอยด์ 2. อธิบายแนวทางกา
วิธีสมัครสมาชิก
ทาง www.thaipharma.net