บทความวิชาการ
ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง ตอนที่ 1 การสร้างและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสีผิว
ชื่อบทความ ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง ตอนที่ 1 การสร้างและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสีผิว
ผู้เขียนบทความ จารุภา วิโยชน์, Ph.D.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-004-12-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 29 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การเกิดสีผิวเป็นผลจากกระบวนการ melanogenesis และการขนส่งเม็ดสีผิวจาก melanocyte ไปยัง keratinocyte เม็ดสีผิวถูกสร้างภายใน organelle ที่มีชื่อว่า melanosome ที่อยู่ใน cytoplasm ของ melanocyte โดยทั่วไปสีผิวขึ้นอยู่กับขนาด รูปร่าง ชนิดและสีของ melanosome และการกระจายตัวของ melanosome ในเซลล์ keratinocyte ปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่ส่งผลให้ melanocyte ผลิตและขนส่งเม็ดสีผิวมากขึ้นได้แก่รังสียูวีเอและบี ส่งผลให้ผิวคล้ำขึ้น ดังนั้น สารสำคัญที่นำมาใช้เพื่อลดการผลิตเม็ดสีผิวจึงเป็นสารที่มีผลรบกวนต่อกระบวนการสร้างและขนส่งเม็ดสีผิว
คำสำคัญ
melanogenesis, melanocyte, keratinocyte,