บทความวิชาการ
ชื่อบทความ ข้อเท็จจริงในปัจจุบันของหมามุ่ยสำหรับการใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผู้เขียนบทความ ภญ.รุจิรา หวังธีระประเสริฐ และ มยุรี ดิษย์เมธาโรจน์
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-005-12-2559
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 28 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 27 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
“คันคะเยอเหมือนโดนหมามุ่ย” เป็นประโยคที่ใครหลายคนคุ้นหูตั้งแต่เด็ก และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าฝักมีขน เมื่อสัมผัสถูกจะรู้สึกคัน แต่วันนี้ “หมามุ่ย” กลับเป็นพืชที่หลายคนกำลังให้ความสนใจในเรื่องของการเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ แล้วข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหมามุ่ยเป็นอย่างไร?
คำสำคัญ
หมามุ่ย