บทความวิชาการ
คะน้าเม็กซิโก..ผักแสนอร่อย
ชื่อบทความ คะน้าเม็กซิโก..ผักแสนอร่อย
ผู้เขียนบทความ ภญ.กฤติยา ไชยนอก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-026-07-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ส.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 31 ก.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
คะน้าเม็กซิโก (Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M.Johnst.) หรือบางพื้นที่เรียกว่าต้นผงชูรส เนื่องจากเป็นผักที่มีรสชาติอร่อย ส่วนที่นิยมนำมารับประทานคือใบและยอดอ่อนซึ่งมีรสชาติคล้ายกับคะน้า แต่ไม่เหม็นเขียว ก่อนนำมารับประทานต้องผ่านความร้อนประมาณ 15-20 นาที เพื่อกำจัดสารพิษไซยาไนด์ และไม่แนะนำให้รับประทานแบบดิบ การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่าคะน้าเม็กซิโกมีฤทธิ์ต้านภาวะโลหิตจาง ฤทธิ์บำรุงเลือด ต้านเบาหวาน ลดไขมันในเลือด และต้านการอักเสบ การรับประทานในรูปแบบของอาหารค่อนข้างมีความปลอดภัย แต่ควรระมัดระวังการใช้ในรูปแบบของสารสกัดในขนาดสูงหรือการใช้เป็นระยะเวลานานเนื่องจากอาจพบความเป็นพิษได้ และควรรับประทานให้ถูกต้นเนื่องจากคะน้าเม็กซิโกมีลักษณะคล้ายกับพืชชนิดอื่น ๆ เช่น มะละกอ และฝิ่นต้น โดยเฉพาะฝิ่นต้นซึ่งเป็นพืชพิษ
คำสำคัญ
คะน้าเม็กซิโก, ต้นผงชูรส, Cnidoscolus aconitifolius, บำรุงเลือด, ต้านเบาหวาน, ลดไขมันในเลือด
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp