บทความวิชาการ
ชื่อบทความ โกจิเบอร์รี่ ผลไม้บำรุงสายตาและช่วยชะลอความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อม
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.วีณา นุกูลการ, น.ส.ธันย์ชนก ปักษาสุข
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-005-07-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ก.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 26 ก.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันคนไทยเผชิญกับภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางสายตาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการได้รับแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ดังนั้นการได้รับสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตา อาจช่วยชะลอหรือบรรเทาโรคทางสายตาจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว สำหรับบทความนี้ จะกล่าวถึงโกจิเบอร์รี่ ผลไม้ที่มีสารสำคัญ เช่น ซีแซนทิน ลูทิน และวิตามินเอ ที่มีผลช่วยบำรุงสายตา รวมทั้งผลการศึกษาทางคลินิก
คำสำคัญ
โกจิเบอร์รี่, ลูทิน, ซีแซนทิน, วิตามินเอ