คำแจ้งเตือนจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ กรณีการได้รับ Email spam หัวข้อ CCPE
bullet 

 

คำแจ้งเตือนจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

กรณีการได้รับ Email spam หัวข้อ CCPE

 

เนื่องจากวันนี้ 29 ธันวาคม 2563 มีผู้ไม่ประสงค์ดีส่งเวียน Email spam หัวข้อ CCPE  สุ่มส่งไปให้สมาชิกสภาเภสัชกรรม และบุคคลอื่น ดังตัวอย่างที่ปรากฎในภาพ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ขอแจ้งเตือนสมาชิกทุกท่าน ว่า Email ลักษณะดังกล่าว ไม่ได้ถูกส่งจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง โปรดอย่าเปิดอ่านข้อความ หรือ Download file ใด ๆ จาก Email นี้

สาเหตุที่ได้รับ Email spam ตามที่แจ้งมาเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

กรณีที่ 1  เครื่องผู้ใช้งานติด virus/spyware ทำให้ virus/spyware สามารถเข้าไปอ่านเนื้อหาในอีเมล์ของเครื่องผู้ใช้งาน และส่งอีเมล์ spam หาผู้ใช้งาน

กรณีนี้ผู้รับผลกระทบจะมีเฉพาะผู้ที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติด  virus/spyware เท่านั้น

วิธีป้องกัน : ติดตั้งโปรแกรม anti virus/spyware เช่น bitdefender , kaspersky

กรณีที่ 2  ผู้ส่ง Email spam ได้อีเมล์มาจากช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล์ที่ post ทิ้งไว้ หรือ อีเมล์ที่แสดงในเว็บไซต์ต่าง ๆ แหล่งข้อมูล Offline เช่น (ไฟล์ข้อมูล excel) หรือ การ Hack Email จากเว็บไซต์

กรณีนี้ผู้รับผลกระทบจะมีจำนวนมาก และได้ Email spam โดยมีข้อความในรูปแบบเดียวกัน

วิธีตรวจสอบเบื้องต้นว่า Email นำมาจากเว็บไซต์ใด ให้รวบรวมรายชื่อ Email ที่ได้รับ spam และ
นำไปตรวจสอบในฐานข้อมูลต่าง ๆ