สืบเนื่องจากที่ Website สภาเภส้ชกรรมโดน Hack เมื่อต้นเดือนกันยายน ที่ผ่านมา (21 ก.ย. 2563)

 สืบเนื่องจากที่ Website สภาเภส้ชกรรมโดน Hack
เมื่อต้นเดือนกันยายน ที่ผ่านมา

 จากการตรวจสอบเพิ่มเติม บริษัทผู้ดูแลระบบสารสนเทศขอแจ้งข้อมูลให้ทราบ ดังนี้

1. ประเด็นเวบไซต์สภาเภสัชกรรม โดยแฮกเกอร์เปลี่ยนแปลงภาพ Banner ตรวจสอบแล้วพบรายละเอียด ดังนี้
     1.1 แฮกเกอร์มีการเปลี่ยนแปลงภาพ Banner ที่อยู่ใน public folder ที่เก็บข้อมูลภาพ
     1.2 ตรวจสอบ Server ของสภาเภสัชกรรมแล้วไม่พบ Root Kit หรือ Trojan
     1.3 คาดว่าแฮกเกอร์อาศัยช่องโหว่ของ Apache อัพโหลดภาพลง public folder

2. ทางบริษัทดำเนินการ ดังนี้
     2.1 เพิ่มจำนวนการปิดกั้นช่วง IP ที่มีการโจมตี ด้วย Firewall เป็น 3000 IP
     2.2 อัพเดท Version ของ Apache และ PHP เพื่อปิดกั้นช่องโหว่

3. สถานะการ Backup ข้อมูลของ Server สภาเภสัชกรรม ณ ปัจจุบัน
     3.1 มีการ Backup ฐานข้อมูลทุก 48 ชม.
     3.2 มีการ Backup ไฟล์ข้อมูลทุก 24 ชม.

ภายในไม่เกิน 1-2 สัปดาห์นับจากนี้ (21 ก.ย.2563)  สภาเภสัชกรรมจะเปิดให้ผู้ที่อยู่ต่างประเทศ สามารถเข้าใช้งาน Website สภาเภสัชกรรม และหน่วยงานภายใต้สภาเภสัชกรรมได้ตามปกติ 

ระหว่างนี้ (หากไม่ใช่เป็นการเข้าใช้งานจากต่างประเทศ)
ถ้าสมาชิกมีปัญหาเข้าใช้งานเว็บไซต์ไม่ได้ สามารถแจ้งเรื่องเข้ามาที่อีเมล์ pcis@pharmacycouncil.org ได้เลยครับ จะมีทีมงานตรวจสอบข้อปัญหาให้