การประชุมวิชาการ
Holistic treatment for acne
ชื่อการประชุม Holistic treatment for acne
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-007-02-2567
สถานที่จัดการประชุม Online webinar
วันที่จัดการประชุม 18 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สิว ( Acne )เป็นโรคทางผิวหนังที่เกิดได้ ตั้งแค่เด็ก วัยรุ่น จนถึงผู้ใหญ่ เกิดจากสภาพผิวที่เกิดจากการอุดตันด้วยน้ำมันและเซลล์ผิวที่ตายแล้วภายในต่อมไขมันใต้ระดับรูขุมขนจนทำให้เกิดสิวที่มีลักษณะเป็นตุ่มนูนเล็ก ๆ ขึ้นบริเวณปากรูขุมขนบนผิวหนัง สิวอักเสบ เป็นอาการเรื้อรังรักษาได้ยาก รักษาหายแล้วยังกลับมาเป็นใหม่เกิด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการอุดตันหรือติดเชื้อนั้นมีหลายอย่าง ทั้งความมันบนผิวหนัง การอักเสบบนผิวหนัง เชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังที่มีจำนวนมากกว่าปกติ ฮอร์โมน หรือปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย โดยมากมักเป็นบริเวณใบหน้า ลำคอ หน้าอก ต้นแขนและหลังส่วนบน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีต่อมไขมันขนาดใหญ่อยู่อย่างหนาแน่น สามารถเกิดได้ทุกช่วงวัย มักพบในวัยรุ่น จนถึงวัยผู้ใหญ่ นอกจากส่งผลทางกาย ความเรียบเนียน ความสวยงามของใบหน้า ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจ ทำให้เกิดอาการวิตกกังวล ความเครียด จนส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจในตนเองและอาจเกิดอาการซึมเศร้าได้ การรักษาสิวนั้นมีหลายหลายวิธีขึ้นกับชนิดของสิว และความรุนแรง การรักษาสิวที่จัดเป็นการรักษาหลัก ได้แก่ การใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นการรูปแบบทาหรือรูปแบบรับประทาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของสิว โดยจะเลือกใช้วิธีรักษาแบบใด ขึ้นกับความรุนแรงของสิวในขณะนั้น ยารักษาสิวมักทำให้เกิดอาการข้างเคียง จึงเป็นบทบาทของเภสัชกรในการให้คำปรึกษา และนอกจากนี้ปัจจุบันมีการใช้สารที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า มาช่วยรักษาสิวเพื่อลดสิว ป้องกันการกลับเป็นซ้ำรวมถึงลดอาการข้างเคียงจากการใช้ยารักษาสิว จึงนำไปสู่บทบาทของเภสัชกรในการให้คำปรึกษาคนไข้ในร้านยาหรือชุมชน รวมถึงการอาการที่คล้ายสิว เพื่อช่วยให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาสิว และโรคผิวหนังที่มีอาการคล้ายสิว
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้เรื่องสิว สาเหตุ การป้องกัน และโรคผิวหนังที่คล้ายสิวพบบ่อยในร้านยา
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจแนวทางการรักษาสิวการใช้ยา อาการข้างเคียงพร้อมทั้งให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมต่อคนไข้ที่พบบ่อยในร้านยา
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจกลไกของสารให้ความชุ่มชื้น ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า พร้อมทั้งเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะมาดูแลรักษาสิว
คำสำคัญ
สิว , แนวทางรักษาสิว, สารช่วยให้ผิวชุ่มชื้น , สารทำความสะอาด