การประชุมวิชาการ
โรคผิวหนังอักเสบและโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก
ชื่อการประชุม โรคผิวหนังอักเสบและโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-015-06-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 18 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ และ เภสัชกร นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ผิวเด็กมีความบางและอ่อนโยนมากกว่าผิวผู้ใหญ่ จึงทำให้เกิดความไวต่อการสอบสนองของสิ่งเร้า แสงแดด มลภาวะ สารระคายเคือง ปัจจัยบางอย่าทางกรรมพันธุ์ พบได้หลายปัญหา เช่น จากการเล่นซุกซน หกล้ม อาจมีบาดแผลตามประสาเด็ก ทำให้เกิดการระคายเคืองและแพ้ได้ง่าย นอกจากนี้ผิวที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ จึงไวต่อแสงแดดและรังสียูวีเพราะเม็ดสีของผิวมีไม่เท่าผู้ใหญ่ทำให้เกิดปัญหาทางผิวหนัง เช่น โรคผิวหนังอักเสบ ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก มักจะเป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรังอยู่นาน เป็นได้ตั้งแต่เด็กอายุ 3 เดือนขึ้นไป จนถึงช่วงวัยรุ่น หรือในผู้ใหญ่ การเสียดสีความอับชื้นอาจทำให้เกิดผื่นผ้าอ้อม หรือ ผดผื่น นำไปสู่อาการทางผิวหนังที่แสดงต่างๆ เช่น อาการแห้ง แดง อักเสบ ระคายเคือง คัน เป็นต้น นอกจากนี้อาการดังกล่าวไม่ได้เพียงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเด็กเท่านั้น ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวด้วย ดังนั้นการที่เภสัชกรมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวนำไปสู่การดูแลปัญหาผิวได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการใช้ยา การเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อช่วยดูแลและทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ถึงสาหตุของโรคผิวหนังอักเสบ ( Dermatitis ) และโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจแนวทางการรักษาการใช้ยาและการป้องกันโรคผิวอักเสบในเด็กอย่างเหมาะสม
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจบทบาทของสารที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและการให้คำปรึกษาปัญหาผิวของเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม
คำสำคัญ
Dermatitis ผิวหนังอักเสบ moisturizer สารให้ผิวชุ่มชื้น
วิธีสมัครการประชุม
สมัครรับลิ้งเข้าห้องประชุมคลิีก https://zoom.us/webinar/register/WN_NFYRDsO2Ti-E_lef_UcMgg