การประชุมวิชาการ
แนวทางการรักษาโรคไมเกรนในร้านขายยา
ชื่อการประชุม แนวทางการรักษาโรคไมเกรนในร้านขายยา
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-011-05-2566
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 21 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคปวดศีรษะไมเกรน เป็นโรคที่พบมากถึง 20-30% ในคนไทย และโดยส่วนใหญ่ประชาชนให้ความไว้วางใจในการปรึกษาปัญหาปวดศีรษะไมเกรนที่ร้านขายยาเป็นทางเลือกแรก เพื่อให้อาการปวดดีขึ้น และสามารถดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ การบรรยายนี้เพื่อเป็นการอัพเดทความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคไมเกรนในร้านขายยา เพื่อให้เภสัชกรสามารถประเมินและให้การรักษากับผู้ป่วย ได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคไมเกรนในร้านขายยาในปัจจุบัน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมแก่ผู้มารับบริการ
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ.
คำสำคัญ
ปวดไมเกรน, การรักษาไมเกรน, ยารักษาไมเกรน, เออร์โกตามีน, ซูมาทริปแทน, อีลิทริปแทน
วิธีสมัครการประชุม
สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ออนไลน์ ที่นี่ www.pharcpa.com สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการคลิ๊ก https://zoom.us/webinar/register/WN_XbGUbrpbTyCT_PZ5nFdXog