การประชุมวิชาการ
Webinar "Mastering Pharmaceutical Industry Job Interviews: Strategies for Success"
ชื่อการประชุม Webinar "Mastering Pharmaceutical Industry Job Interviews: Strategies for Success"
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-001-03-2556
สถานที่จัดการประชุม - ออนไลน์ ผ่าน Zoom Webinar - ออนไลน์ ผ่าน Zoom Webinar Online
วันที่จัดการประชุม 12 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 500ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับเภสัชกรที่ต้องการพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งานในอุตสาหกรรมยาของไทย การสัมภาษณ์งานสาขานี้อาจมีการแข่งขันสูง และต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน ด้วยเหตุนี้ การสัมมนาในครั้งนี้จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถสร้างความโดดเด่นในการสัมภาษณ์งาน โดยการตอบคำถามทั่วไปและข้อกังวลที่เภสัชกรอาจมีเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน การสัมมนาผ่านเว็บนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและคำแนะนำเชิงปฏิบัติที่ปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมยาของไทย งานนี้ยังมอบโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าร่วมในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรมยา ซึ่งสามารถช่วยในเรื่องการหางานและการพัฒนาแนวทางวิชาชีพ นอกจากนี้ การสัมมนาครั้งนี้จะมีการนำเสนอและการอภิปรายจากผู้แทนของบริษัทยาชั้นนำในประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและความท้าทายของอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์
- รับทราบข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานในอุตสาหกรรมยาของไทย เพิ่มโอกาสในการได้งาน
- เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและบริษัทยาชั้นนำในประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจในอุตสาหกรรมและตลาดงานให้ดียิ่งขึ้น
- เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและเพื่อนร่วมงาน สร้างเครือข่ายมืออาชีพและเปิดโอกาสในการทำงานใหม่ๆ
- เพิ่มความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพ ทำให้พวกเขานำเสนอตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์งาน
- ได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้กับบทบาทปัจจุบันหรืออนาคตในอุตสาหกรรมยาไทย เพิ่มมูลค่าให้กับนายจ้างที่มีศักยภาพ
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในอุตสาหกรรมยาของไทย ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
- เข้าถึงทรัพยากรและเนื้อหาอันมีค่าที่สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เพิ่มเติม รวมถึง session ถามตอบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและการนำเสนอของบริษัท

คำสำคัญ
อุตสาหกรรมยา, บริษัทยา, การสัมภาษณ์งาน, เภสัชกร, เภสัชกรการตลาด
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านเวปไซด์ www.pharmily.net