การประชุมวิชาการ
การสัมมนาทางวิชาการในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (webinar) การดูแลและป้องกันปัญหารอยดำจากสิว (DERMATOLOGICAL ACNE DARK MARKS CORRECTION & PREVENTION)
ชื่อการประชุม การสัมมนาทางวิชาการในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (webinar) การดูแลและป้องกันปัญหารอยดำจากสิว (DERMATOLOGICAL ACNE DARK MARKS CORRECTION & PREVENTION)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-046-10-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 31 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
"สิว (ACNE)" ปัญหาผิวอันดับต้นๆ ของผิวหน้า ที่ผู้บริโภคมักไปพบแพทย์ หรือปรึกษาเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำในดูแลและรักษาแก้ปัญหาสิว หรือแม้แต่ในสถานการณ์โควิด ก็พบว่าปัญหาผิวอันดับ 1 จากการใส่หน้ากากตามหลักการปฏิบัติตัวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ก็คือปัญหาสิว หรือ MASKNE (มาส์กเน่) และปัญหาสิวยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคอีกด้วย เช่น ทำให้สูญเสียความมั่นใจ ไม่กล้าเข้าสังคม เป็นต้น
เนื่องจากปัญหาสิวมีการแสดงออกของอาการแตกต่างกัน เช่น ใบหน้ามันเงา รูขุมขนกว้าง ผิวหน้าไม่เรียบเนียน (สิวอุดตัน) ตุ่มแดง ตุ่มหนอง และอาจพบอาการปวด บวม แดง แสบ ร้อนร่วมด้วย (สิวอักเสบ) รวมไปถึงรอยแดงรอยดำหลังการเป็นสิว อีกหนึ่งปัญหากวนใจของคนที่ประสบปัญหาสิว ความผิดปกติของเม็ดสี (Pigmentation disorder) เป็นอีกรอยโรคที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีปัญหาสิว โดยพบว่าหากรู้วิธีการในการแก้ไขปัญหารอยแดง รอยดำจากสิวร่วมกันการป้องกันการเกิดรอยดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการแก้ปัญหารอยตำหนิ (รอยแดง รอยดำ) จากสิวให้กับผู้บริโภคได้ภายในระยะเวลาที่สั้นกว่า ดังนั้นหากเภสัชกรสามารถรับทราบถึงสาเหตุดังกล่าว พร้อมแนะนำวิธีการดูแลและแก้ปัญหารอยแดง รอยดำจากสิว นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาผิวให้แก่ผู้บริโภคในระยะเวลาอันสั้น พร้อมการป้องกันการผิดปกติของเม็ดสีผิวแล้วยังสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้นได้ด้วยเช่นกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดอบรมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหารอยดำจากสิวให้แก่เภสัชกร พร้อมการแก้ปัญหาและป้องกันการเกิดรอยดำใหม่
2. เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปแนะนำ "การดูแลและป้องกันความผิดปกติของเม็ดสี (Pigmentation disorder) " โดยเฉพาะรอยดำที่เกิดจากสิว (ปัญหาผิวอันดับ1) ให้แก่ผู้บริโภค หรือผู้ที่มาขอคำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
https://www.ce.pharm.chula.ac.th/