การประชุมวิชาการ
ภาวะการพร่องวิตามินดี ในช่วงโควิด – 19 ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ชื่อการประชุม ภาวะการพร่องวิตามินดี ในช่วงโควิด – 19 ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-008-05-2565
สถานที่จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
วันที่จัดการประชุม 28 พฤษภาคม 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 400-600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราจำเป็นต้องเก็บตัวอยู่กับบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ไม่ว่าจะเป็นการ Work from home หรือการเรียนออนไลน์ของเด็กนักเรียนหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่ ไม่ได้ออกจากบ้าน งดเว้นกิจกรรมเอาต์ดอร์ โอกาสที่จะพาตัวเองออกมาสัมผัสแสงแดดยิ่งน้อยเข้าไปอีก ส่งผลให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายลดลง และอาจก่อให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ ขาดวิตามิน หรือขาดแร่ธาตุบางอย่างที่สำคัญ อาทิเช่น ภาวะการบกพร่องวิตามินดี หรือบางคนอาจถึงขั้นขาดวิตามินดีในระดับรุนแรงได้เลย ซึ่งอาจจะไม่ได้แสดงอาการใดๆ ให้เห็นชัดเจน แต่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้

วิตามินดีมีความสำคัญต่อร่างกาย ช่วยทำให้แคลเซียมที่รับประทานเข้าไปสามารถดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นและอย่างที่ทราบกันว่า แคลเซียมมีความสำคัญต่อกระดูกของร่างกาย หากขาดวิตามินดี ก็จะทำให้แคลเซียมดูดซึมและมีผลดีต่อกระดูกไม่ได้เต็มที่ นอกจากนี้ การศึกษาในระยะหลังยังพบว่าวิตามินดีสัมพันธ์กับโรคอื่น ๆ บางชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระดูกด้วย

ทั้งนี้การรับประทานยาชนิดเม็ดฟู่ละลายน้ำ ซึ่งมีวิตามินและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ เช่น แคลเซียม วิตามินซี วิตามินดี ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อป้องกันภาวะขาดสารอาหาร รวมถึงภาวะการบกพร่องวิตามินดีได้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของภาวะการพร่องวิตามินดี ในช่วงโควิด – 19
2.เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำ วิธีการป้องกันและดูแลตนเองเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะการพร่องวิตามินดี ในช่วงโควิด – 19
คำสำคัญ
ภาวะทุกโภชนาการ แคลเซียม วิตามินดี วิตามินซี เม็ดฟู่ (Effervescent Tablets)
วิธีสมัครการประชุม
https://zoom.us/webinar/register/WN_UxruXmJwQZ2TgrC480s8lg