การประชุมวิชาการ
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชประจำปี 2565
ชื่อการประชุม การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชประจำปี 2565
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-002-03-2565
สถานที่จัดการประชุม จัดการประชุมแบบ hybrid ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 23 -25 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครภายในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) รูปแบบ on site สมัครภายในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รูปแบบ online สมัครหลังวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รูปแบบ on site สมัครหลังวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) รูปแบบ online *พร้อมใบตอบรับนี้ได้ส่งเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านตู้ ATM หรือผ่านธนาคาร เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีสมุทร (สมุทรปราการ) ชื่อบัญชี “ชมรมเภสัชกรจิตเวช โดยนางสาวธีรารัตน์ แทนขำ” เลขที่บัญชี 337-22444-3 หรือ บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา ติวานนท์ 3 ชื่อบัญชี "กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา" เลขที่บัญชี 130-0-05278-3 (ท่านสามารถอัปโหลดไฟล์ใบโอนเงิน หรือ ส่งใบโอนเงินมาภายหลังที่ คุณมาลินี ธนกิติวิรุฬ ทาง E-mail: malinee@mkt-etc.com) ** หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณมาลินี ธนกิติวิรุฬ โทร 081-8357115, 086-3692628 หรือ E-mail : malinee@mkt-etc.com **