การประชุมวิชาการ
สมุนไพรและภูมิปัญญาไทยในการรักษาการติดเชื้อโควิด
ชื่อการประชุม สมุนไพรและภูมิปัญญาไทยในการรักษาการติดเชื้อโควิด
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-010-01-2565
สถานที่จัดการประชุม Online conference (Zoom)
วันที่จัดการประชุม 20 ม.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งภายในและภายนอก อย.
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
สมุนไพร, โควิด
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านระบบ (ภายในวันที่ 16 มกราคม 2565)