การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเรื่อง กฏ ระเบียบ การกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเรื่อง กฏ ระเบียบ การกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-006-05-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 21 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร อย. อาจารย์ผู้สอน บุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
กฏหมายกัญชา กัญชง, การกำกับดูแลกัญชา กัญชง