การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการดูแลผิวหนังอักเสบและผิวบอบบางแพ้ง่ายผิวหนังอักเสบในร้านยาสำหรับนิสิตเภสัชและเภสัชกร (How to management of hypersensitive skin & dermatitis)
ชื่อการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการดูแลผิวหนังอักเสบและผิวบอบบางแพ้ง่ายผิวหนังอักเสบในร้านยาสำหรับนิสิตเภสัชและเภสัชกร (How to management of hypersensitive skin & dermatitis)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-030-10-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 18 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย 1. คณาจารย์และนิสิตจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. เภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาวะโรคผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) ภาวะอักเสบของผิวหนังที่เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุและหลายรูปแบบ ส่วนมากมักมีผื่นคัน บวม หรือแดงตามผิวหนัง นอกจากนี้บางชนิดอาจเกิดเป็นแผลพุพอง มีน้ำหนอง หรือตกสะเก็ดร่วมด้วย โดยภาวะผิวหนังอักเสบที่พบบ่อย ได้แก่ โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคเซ็บเดิร์ม และผื่นระคายสัมผัส อย่างไรก็ตามทำให้ผู้ป่วยรู้สึกคัน หรือระคายเคืองและเสียความมั่นใจ เพราะลักษณะผิวหนังที่ผิดปกติได้ ซึ่งนำไปสู่การวินิจฉัยโดยแพทย์ เพื่อนำไปสู่การรักษา ตามปกติแล้วเนื่องจากอาการดังกล่าว อาจเกิดขึ้นฉับพลัน หรือ เรื้อรังเป็นๆ หายๆ การรักษา จะมุ่งเน้นที่การป้องกันและบรรเทาอาการคันให้ทุเลาลง จึงนำไปสู่ การใช้ยา เช่น การใช้ยาทาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Topical corticosteroids) การใช้สารให้ความชุ่มชื้น (Emollient) เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและบำรุงสุขภาพผิวหนัง จึงนำไปสู่บทบาทของเภสัชกรในการให้คำปรึกษาคนไข้ในร้านยาหรือชุมชน เพื่อช่วยให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาโรคผิวหนังและเลือกผลิตภัณฑ์มอยซ์เจอร์ไรเซอร์ หรือยา ที่นำไปสู่แก้ปัญหาผิวดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะบรรเทาอาการ ลดการเกิดอาการแทรกซ้อน และรักษา โรคดังกล่าวระยะยาวอย่างปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้เรื่อง โรคผิวหนังอักเสบ ( Dermatitis ) ภาวะ Sensitive skin และโรคผิวหนังที่พบบ่อยในร้านยา
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจ แนวทางการใช้ยาในการดูแลผิวหนังอักเสบ พร้อมทั้งแนะนำ อย่างเหมาะสม กับโรคและอาการของคนไข้ที่พบบ่อยในร้านยา
คำสำคัญ
โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการดูแลผิวหนังอักเสบและผิวบอบบางแพ้ง่ายผิวหนังอักเสบในร้านยาสำหรับนิสิตเภสัชและเภสัชกร (How to management of hypersensitive s