การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Review in Anti-histamines and NSAIDs
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Review in Anti-histamines and NSAIDs
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-027-08-2563
สถานที่จัดการประชุม การถ่ายทอดสดภาพและเสียงจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 23 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจทั้งในภาครัฐและเอกชน และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ยาต้านฮีสตามีน และยากลุ่ม NSAIDs จัดเป็นยาที่มีการใช้บ่อยในร้านยาเภสัชชุมชน โดยยาต้านฮีสตามีน มีความสำคัญต่อการรักษาอาการแพ้ เนื่องจากจัดเป็นยาตัวแรกสำหรับการรักษาอาการผื่นลมพิษ ยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบันมีปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้มีคนไข้ภูมิแพ้มากขึ้น เช่น ฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น ขณะที่ยากลุ่ม NSAIDs เป็นยาแก้ปวดที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมาอย่างยาวนานในร้านยา โดยตัวยาแต่ละชนิด มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งให้ผลการรักษาที่แตกต่างกัน รวมถึงความปลอดภัยของการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ที่จำเป็นต้องตอกย้ำให้กับทางเภสัชชุมชน เพื่อให้เกิดการตระหนักในการใช้ยาอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาต้านฮีสตามีนที่ใช้ในการรักษาผื่นลมพิษ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา และความปลอดภัยของยากลุ่ม NSAIDs
คำสำคัญ
Review in Anti-histamines and NSAIDs
วิธีสมัครการประชุม
1. เข้าเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช. https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th จากนั้นทำการสมัครสมาชิก 2. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ให้ Login เลือกรายการงานประชุมที่สนใจสมัครเข้าร่วม จากนั้นคลิกสมัคร 3. เมื่อสมัครแล้ว ให้ดำเนินการชำระค่าสมัครและอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินในระบบของท่าน 4. จากนั้นให้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันการสมัคร เป็นอันเสร็จสิ้น