การประชุมวิชาการ
โรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
ชื่อการประชุม โรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-010-04-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๔ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 16 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 50 คน online 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
“ปวดเข่า” เป็นอีกหนึ่งโรคประจำตัวของผู้สูงวัย ยิ่งปล่อยนานวันยิ่งปวดมากขึ้น ศักยภาพในการเดินลดลง และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนไทย การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนับเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษา แต่ก็ถูกมองว่าน่ากลัว ต้องทนทุกข์ทรมานหลังจากผ่าตัด ใช้เวลาพักฟื้นที่บ้านอีกหลายเดือนกว่าจะเดินได้ปกติ ทำให้ผู้ป่วยหลายคนตัดใจไม่เข้ารับบริการ

เมื่อ 5-6 ปีก่อน ได้มีการคิดค้นนวัตกรรมการระงับปวดจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมของแผนกกระดูกและข้อ (ORTHOPAEDICS) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทำให้คนไข้เปลี่ยนใจยินดีเข้าคิวผ่าตัดข้อเข่าในแผนกนี้จนแทบไม่ว่างเว้น จากการบอกต่อ ๆ กัน ของคนไข้ว่าผ่าแล้วสบายมาก
ถึงแม้จะมีเทคนิคการระงับความเจ็บปวดหลาย ๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาชาทางช่องไขสันหลัง (การบล็อกหลัง) การฉีดยาชารอบเส้นประสาท การฉีดยาชาทางช่องเหนือดูรา รวมถึงการฉีดยาผสมหลายชนิดรอบข้อเข่า ซึ่งช่วยระงับปวดได้ดีในระยะแรกที่ผู้ป่วยยังอยู่ในโรงพยาบาล จนสามารถย่นระยะเวลานอนโรงพยาบาลจากเดิมประมาณ 1 สัปดาห์เหลือเพียง 3 - 4 วันเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ป่วยเกินกว่า 50% ที่มีความเจ็บปวดระดับปานกลาง - มาก หลังกลับไปพักฟื้นที่บ้าน ทำให้บางรายไม่ได้รับผลการผ่าตัดที่น่าพึงพอใจ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าในสาเหตุและภาวะของโรคกระดูกและข้อ
2.เพื่อให้ทราบวิธีป้องกันและดูแลรักษาเบื้องต้นของโรคกระดูกและข้อ ในผู้สูงอายุ
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ โรคกระดูกและข้อ