การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล ประเด็นการเรียนรู้ : ปัจจัยในการดูดซึมวิตามินดี และ บทบาทของวิตามินดีในการรักษาโรค
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล ประเด็นการเรียนรู้ : ปัจจัยในการดูดซึมวิตามินดี และ บทบาทของวิตามินดีในการรักษาโรค
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-016-02-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 23 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวนประมาณ 50 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิตามินดี (Vitamin D) หรือชื่อในภาษาอังกฤษคือ Calciferol, Antirachitic Factor หรืออาจจะเรียกว่า วิตามินแดด วิตามินดีเป็นวิตามินที่สามารถละลายได้ในไขมันเท่านั้น ไม่สามารถถูกผลิตขึ้นมาเองจากในร่างกาย ได้ แต่จะได้รับจากการทานอาหารเข้าไป หรือสามารถได้รับจากการโดนแสงแดด เนื่องจากในแสงแดดจะมีรังสีอัลตร้าไวโอเลต (รังสี UV) ที่จะเป็นตัวไปกระตุ้นและทำปฏิกิริยากับน้ำมันที่ผิวหนังให้เปลี่ยนมาเป็นวิตามินดีซึ่งจะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกายต่อไป วิตามินดีทำหน้าที่สำคัญในการเสริมสร้างแคลเซียมในกระดูกและฟัน รวมทั้งเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของเนื้อเยื่อต่างๆ ภายในร่างกายอีกด้วย
วิตามินดี เป็นสิ่งที่ร่างกายผลิตออกไม่ได้เอง ต้องได้มาจากการบริโภคอาหารเท่านั้น แต่วิตามินดีจะพิเศษกว่าวิตามินอื่นๆ เนื่องจากสามารถได้มาจากการรับแสง UV ในตอนเช้าด้วยทั้งนี้ วิตามินดีก็เหมือนกับวิตามินชนิดอื่นๆ ทั่วไป หากได้รับในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับร่างกาย แต่หากได้รับในปริมาณที่มากหรือน้อยจนเกินไป ก็ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งสิ้น ดังนั้นจึงควรรับปริมาณวิตามินดี เข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่เหมาะสมจึงจะดีที่สุด
มีการศึกษาพบว่า วิตามินดีจะดูดซึมได้ดีในระบบทางเดินทางอาหารเมื่อมีตัวนำพาที่อยู่ในรูปไขมัน เมื่อเทียบกับตัวพาในรูปแบบน้ำ ดังนั้นรูปแบบของยาเตรียมที่เป็นแบบแค๊ปซูลชนิดอ่อน (soft gelatin capsule) ซึ่งมีตัวนำพาในรูปแบบน้ำมันบรรจุอยู่ จึงมีแนวโน้มที่จะดูดซึมได้ดีกว่ารูปแบบของยาเตรียมที่เป็นแบบเม็ดผง (tablet) เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้ในการได้รับยาอย่างเหมาะสม การเลือกรูปแบบของยาเตรียมสำหรับบรรจุวิตามินดี ต้องเลือกชนิดให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ผู้รับการรักษาได้รับประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้เภสัชกรโรงพยาบาลยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยข้อมูลวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้รูปแบบยาที่เหมาะสมในการเตรียมบรรจุวิตามินดี รวมถึงการให้คำแนะนำกับคนไข้ในการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดในการได้รับวิตามินดีแก่คนไข้
อีกหัวข้อบรรยายเกี่ยวกับการใช้อนุพันธ์ของวิตามินดี ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน ซึ่งเป็นโรคที่ใช้ระยะเวลานานในการรักษาและมีอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เพื่อให้เภสัชกรได้รับความรู้ การวินิจฉัยโรค และการใช้ยา ที่ถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยาและโรค จึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอมาในการจัดงานครั้งนี้
ดังนั้น การจัดการศึกษาต่อเนื่องครั้งนี้ จึงหวังว่าเป็นจุดเริ่มต้น ให้เภสัชประจำโรงพยาบาล เข้าใจและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษา ป้องกันดูแล คนไข้ ได้อย่างทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้รูปแบบยาที่เหมาะสมในการเตรียมบรรจุวิตามินดีได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสียของภาวะการขาดวิตามินดี
3. เพื่อให้เภสัชกรสามารถแนะนำคนไข้ หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคสะเก็ดเงินได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามการลงทะเบียนได้ทาง e-mail: ttkth@leo-pharma.com, ภก.ธนกฤต ขวัญบวรกุล โทร 062-248-6285