บทความวิชาการ
ผลของยากลุ่ม SGLT2 inhibitors ต่อระดับกรดยูริกในเลือดและ การเกิดโรคเกาต์ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชื่อบทความ ผลของยากลุ่ม SGLT2 inhibitors ต่อระดับกรดยูริกในเลือดและ การเกิดโรคเกาต์ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ผู้เขียนบทความ ทิพยวรรณ ตุ้มประชา, ภ.บ., ชญานี อิสรไกรศีล, ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชกรรมชุมชน)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-001-04-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 เม.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 31 มี.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงเมื่อเป็นติดต่อกันระยะเวลานานจะทำให้เกิดโรคเกาต์ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดและหัวใจ และยังพบภาวะกรดยูริกในเลือดสูงได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ยากลุ่ม sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors เป็นยาชนิดรับประทานที่ใช้รักษาเบาหวานชนิดที่ 2 โดยออกฤทธิ์ยับยั้งโปรตีน SGLT2 ที่ท่อไตส่วนต้น จึงมีผลยับยั้งการดูดกลับของกลูโคสที่ไต ทำให้มีกลูโคสถูกขับออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้น การศึกษาทางคลินิกของยากลุ่ม SGLT2 inhibitors พบว่า สามารถลดระดับกรดยูริกในเลือดและลดความเสี่ยงการเกิดโรคเกาต์ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ โดยคาดว่าเกิดจากปริมาณกลูโคสในปัสสาวะที่สูงขึ้น ไปกระตุ้นให้เกิดการขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้นผ่านทางตัวขนส่ง glucose transporter 9 (GLUT9) isoform 2 จึงมีผลทำให้ปริมาณกรดยูริกในเลือดลดลง ซึ่งเป็นกลไกที่แตกต่างจากยาลดกรดยูริกในปัจจุบัน ดังนั้น ยากลุ่ม SGLT2 inhibitors อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพในการลดกรดยูริกในเลือดและลดการเกิดโรคเกาต์ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้
คำสำคัญ
SGLT2 inhibitors, ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง, โรคเกาต์
วิธีสมัครสมาชิก
คลิก https://thaihp.org/extend.php?option=seminar_memberform&seminar=126