บทความวิชาการ
Management Of Allergic Rhinitis
ชื่อบทความ Management Of Allergic Rhinitis
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-014-01-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 เม.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 31 มี.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ป่วยมักมาขอรับคำปรึกษาจากเภสัชกรชุมชน เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้และแนวทางการจัดการโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่ทันสมัย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงจัดอบรมเรื่อง โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และการจัดการ แก่เภสัชกรชุมชน
คำสำคัญ
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้, การจัดการ, เภสัชกรชุมชน
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.pharcpa.com/index.php?page=application