บทความวิชาการ
สเตียรอยด์พ่นจมูกสำหรับรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
ชื่อบทความ สเตียรอยด์พ่นจมูกสำหรับรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-003-01-2564
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 12 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สเตียรอยด์พ่นจมูกเป็นยาหลักที่ใช้รักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เนื่องจากช่วยบรรเทาอาการน้ำมูกไหล จาม คันในจมูกและลำคอ รวมไปถึงอาการแพ้ที่ตาได้ดี สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยจากการใช้สเตียรอยด์พ่นจมูกมักเป็นผลโดยตรงจากการพ่นยา ในโพรงจมูก เช่น ระคายเคืองภายในลำคอ เลือดกำเดาไหล รู้สึกเจ็บหรือร้อนในจมูก และจมูกแห้ง เป็นต้น แม้ว่าจะมีสเตียรอยด์พ่นจมูกหลายชนิดในประเทศไทยซึ่งให้ผลการรักษาไม่ต่างกันหากใช้ด้วยขนาดยาที่เทียบเคียงกัน แต่แท้จริงแล้วยาแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันในหลายประเด็น ได้แก่ ความสามารถในการจับกับ glucocorticoid receptor ซึ่งสัมพันธ์กับฤทธิ์ต้านการอักเสบ การดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย นอกจากนั้นข้อบ่งใช้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ขนาดยาแนะนำ ความถี่ในการใช้ยา รวมทั้งส่วนประกอบของสารอื่นในตำรับยาแต่ละชนิดยังไม่เหมือนกันอีกด้วย ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเลือกชนิดของสเตียรอยด์พ่นจมูกให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
คำสำคัญ
สเตียรอยด์ พ่นจมูก โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe