บทความวิชาการ
Apremilast: ยารักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน
ชื่อบทความ Apremilast: ยารักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-1-000-003-12-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 28 ธ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 27 ธ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Arthritis psoriasis (PsA) หรือโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังที่พบได้มากในกลุ่มผู้ป่วยโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน (psoriasis) โดยจะมีอาการอักเสบของข้อส่วนปลาย เอ็นที่เกาะกระดูก รวมถึงอาการอื่นนอกข้อ ผู้ป่วยมักมีอาการทางผิวหนังนำมาก่อน สาเหตุและกลไกในการเกิดโรคยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีหลักฐานแสดงถึงกลไกที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน กล่าวคือเมื่อเกิดกระบวนการอักเสบ dendritic cells และ macrophages จะถูกกระตุ้นทำให้เกิดการสร้าง tumor necrosis factor (TNF) และการสร้าง Interlukine (IL)-12 และ IL-23 ไปกระตุ้นให้ T-helper (Th)1 และ Th17 cells เกิดการหลั่งcytokines ที่มากผิดปกติ คือ IFN-γ, IL-17 และ IL-22 ส่งผลให้เกิดการเพิ่มจำนวนอย่างผิดปกติของ keratinocytes และ synoviocytes ในข้อ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการสร้างเซลล์สลายกระดูกได้ (osteoclastogenesis)
คำสำคัญ
Apremilast, โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน