บทความวิชาการ
สารสกัดจากหัวหอมกับการบรรเทารอยแผลเป็น
ชื่อบทความ สารสกัดจากหัวหอมกับการบรรเทารอยแผลเป็น
ผู้เขียนบทความ ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-001-01-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 04 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 03 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โดยปกติเมื่อร่างกายเกิดบาดแผลแล้ว จะมีกลไกกระบวนการหายของแผล (wound healing) ปรับสภาพแผลให้มีลักษณะใกล้เคียงกับผิวหนังปกติก่อนเกิดบาดแผลมากที่สุด และอาจเกิดเป็นรอยแผลเป็น (scar) ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น แผลเป็นที่โตนูน ได้แก่ แผลเป็นนูนเกิน (hypertrophic scar) และแผลเป็นคีลอยด์ (keloid) เป็นต้น และมีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารจากธรรมชาติหลายชนิดพบว่ามีฤทธิ์ในการบรรเทารอยแผลเป็น สารสกัดจากหัวหอมและสารเควอซิติน (quercetin) ที่แยกได้จากหัวหอม เป็นสารสำคัญที่มีข้อมูลงานวิจัยระบุว่ามีฤทธิ์ในการบรรเทารอยแผลเป็น ซึ่งมีข้อมูลการศึกษาทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง รวมทั้งการศึกษาทางคลินิกในการบรรเทารอยแผลเป็นต่าง ๆ
คำสำคัญ
สารสกัดจากหัวหอม, quercetin, แผลเป็น
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp