บทความวิชาการ
การผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Curcumin สารสำคัญในขมิ้นชัน และการนำสารมาตรฐานไปใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ชื่อบทความ การผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Curcumin สารสำคัญในขมิ้นชัน และการนำสารมาตรฐานไปใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผู้เขียนบทความ ภญ.ปิติกาญจน์ กาญจนาพฤกษ์ และ ภญ.ปัณรส แช่มชมดาว
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-006-12-2563
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 09 ธ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 08 ธ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันสมุนไพรได้รับความสนใจในการเลือกใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากขึ้น ประเทศไทยซึ่งมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาหลายชนิดจึงเหมาะที่จะนำไปพัฒนาเพิ่มคุณค่า และนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้รัฐบาลยังส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาสมุนไพรเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ สารมาตรฐานสมุนไพรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมคุณภาพของสารสำคัญในพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร วิธีวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารสำคัญในสมุนไพร รวมทั้งการตรวจเอกลักษณ์เพื่อการควบคุมคุณภาพสมุนไพรส่วนใหญ่ต้องใช้สารมาตรฐานเป็นตัวเปรียบเทียบ ดังนั้นสารมาตรฐานจึงมีความสำคัญและมีผลโดยตรงต่อผลการวิเคราะห์ สารมาตรฐานสมุนไพรเป็นสารสำคัญที่มีความบริสุทธิ์สูงอาจได้จากการสังเคราะห์หรือจากการสกัดแยกจากสมุนไพรนั้นๆ แล้วนำมาทำให้มีความบริสุทธ์สูง ผ่านการทดสอบและเข้าขบวนการผลิตเป็นสารมาตรฐาน
คำสำคัญ
ขมิ้นชัน, สารมาตรฐาน Curcumin