บทความวิชาการ
ขมิ้นชัน ขิง สมุนไพรที่หลายคนสับสน (วารสารยาน่ารู้)
ชื่อบทความ ขมิ้นชัน ขิง สมุนไพรที่หลายคนสับสน (วารสารยาน่ารู้)
ผู้เขียนบทความ ภญ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-008-10-2563
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ต.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ก.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ ขมิ้นชันและขิงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลากหลายและถูกจัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติในกลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ นอกจากนี้ขิงยังเป็นยาบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนได้อีกด้วย การใช้สมุนไพรทั้งสองชนิดนี้ต้องระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี และระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่มและยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด ส่วนยาที่มีกระบวนการเมแทบอลิซึมผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 ต้องระวังการใช้ยาร่วมกับขมิ้นชัน รูปแบบยาที่มีจำหน่ายในปัจจุบันมีทั้งแบบผงแห้งและแบบสารสกัดแห้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับขนาดและวิธีการใช้ อย่างไรก็ตามด้วยหลายปัจจัยข้างต้นหากต้องการใช้สมุนไพรนี้ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงควรได้รับคำแนะนำการใช้ยาจากเภสัชกร
คำสำคัญ
ขมิ้นชัน, ขิง, Turmeric, Curcuma, Ginger
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th