บทความวิชาการ
กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual Syndrome)
ชื่อบทความ กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual Syndrome)
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ. ชบาไพร โพธิ์สุยะ ผศ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-022-11-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 24 พ.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 23 พ.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual Syndrome, PMS) เป็นกลุ่มอาการทางร่างกายและอารมณ์ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบเดือน เช่น บวมน้ำ ท้องอืด เป็นสิว หงุดหงิดง่าย อ่อนเพลีย การเกิด PMS เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับเอสโตรเจน โปรเจสติน และ neurotransmitters เช่น serotonin และปัจจัยอื่นๆ เช่น การขาดวิตามินหรือแร่ธาตุบางชนิด สตรีที่มีอาการก่อนมีประจำเดือนในระดับรุนแรง จนกระทบต่อการดำเนินชีวิตจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสม การรักษาผู้ที่มีอาการก่อนมีประจำเดือน เช่น การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดที่ช่วยควบคุมระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสติน การใช้ยาต้านอาการซึมเศร้า (antidepressant) เช่น serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ช่วยในการปรับสมดุลของ neurotransmitter บรรเทาอาการทางอารมณ์ได้ดี และมีการนำวิตามินและแร่ธาตุมาใช้ในการบรรเทาอาการ เช่น แคลเซียม ไวตามินดี ไวตามินบี 6 เภสัชกรชุมชนควรให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะอาการที่เป็น ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อช่วยบรรเทาอาการ เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน หรือ เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
คำสำคัญ
Premenstrual Syndrome , PMS, กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน