บทความวิชาการ
ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ไล่หรือกำจัดยุง และแมลงต่างๆ
ชื่อบทความ ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ไล่หรือกำจัดยุง และแมลงต่างๆ
ผู้เขียนบทความ เมนะกา วิวน, ละเวง นิลมณี
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-004-09-2563
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 17 ก.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 16 ก.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยุงลายเป็นพาหะของโรคติดเชื้อไวรัสหลายชนิด สองสปีชีส์ที่เป็นพาหะสำคัญที่สุดที่ส่งผ่านไวรัส คือ Aedes aegypti และ Aedes albopictus ซึ่งส่งผ่านไวรัสที่ก่อโรคไข้เลือดออก ไข้เหลือง ไข้ไนล์ตะวันตก ชิคุนกุนยา และสมองอักเสบม้าตะวันออก เป็นต้น การติดเชื้อไวรัสเหล่านี้มักมีอาการไข้ และสมองอักเสบในบางกรณี ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิต การป้องกันไม่ให้ยุงกัดทำได้หลายวิธี เช่น การนอนกางมุ้ง การสวมเสื้อปกปิดร่างกายให้มิดชิด การใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงซึ่งมีรูปแบบหลากหลายให้เลือกเช่น ครีม โลชั่น แป้งโรยตัว ผ้า/กระดาษชุบของเหลว ลูกกลิ้ง สเปรย์ฉีดพ่น และเจล เป็นต้น
คำสำคัญ
ผลิตภัณฑ์กันยุง, กำจัดแมลง, ไล่แมลง