บทความวิชาการ
โรคตับคั่งไขมัน Non - Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) ภัยเงียบอันตรายกว่าที่คิด
ชื่อบทความ โรคตับคั่งไขมัน Non - Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) ภัยเงียบอันตรายกว่าที่คิด
ผู้เขียนบทความ พันตรีนายแพทย์ ศักรินทร์ จิรพงศธร
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-008-07-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 24 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 23 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคตับคั่งไขมัน หรือ non - alcoholic fatty liver disease (NAFLD) เป็นโรคที่พบได้บ่อยทั่วโลก ประมาณการณ์ว่าผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมันมีประมาณร้อยละ 17 ถึง 46 ขึ้นอยู่กับกลุ่มประชากรที่ทำการสำรวจและวิธีที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการแสดง โดยโรคตับคั่งไขมันเป็นภาวะที่มีไขมันสะสมอยู่ในเซลล์ตับ โดยที่คน ๆ นั้นไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มในปริมาณที่น้อยมาก มักพบในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุงและกลุ่มอาการเมตาบอลิก โดยกลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic Syndrome) นี้ เป็นกลุ่มโรคที่ประกอบด้วยความผิดปกติที่มักพบร่วมกัน ได้แก่ โรคอ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง ระดับน้ำตาลในเลือดสูง และระดับไขมันในเลือดที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากความอ้วน และภาวะดื้อต่ออินซูลิน ดังนั้นโรคตับคั่งไขมันจึงจัดเป็นภัยเงียบที่ผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองมีอาการ โดยพบว่าโรคตับคั่งไขมันมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับ รวมถึงทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในตับ ส่งผลให้เกิดการดำเนินโรคไปเป็นตับแข็ง หรือมะเร็งตับได้ในท้ายที่สุด
คำสำคัญ
โรคตับคั่งไขมัน, ภาวะอ้วนลงพุง, กลุ่มอาการเมตาบอลิก, antioxidant, silymarin