บทความวิชาการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสิวและประสิทธิภาพในการรักษาสิว
ชื่อบทความ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสิวและประสิทธิภาพในการรักษาสิว
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-001-07-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 12 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สิว (acne vulgaris) เป็นปัญหาที่พบมากในช่วงอายุวัยรุ่น โดยเป็นพยาธิสภาพของ Pilosebaceous unit ที่อยู่บริเวณหน้า คอและลำตัวช่วงบน วิธีการทั่วไปที่ใช้ในการรักษาสิวคือการรับประทาน และ/หรือ ทาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ retinoids หรือยาปฏิชีวนะ เช่น clindamycin อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการใช้ยาปฏิชีวนะที่พบคือ การดื้อยาของเชื้อจุลินทรีย์ ส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาสิวโดยไม่ได้ผล ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาวิจัย เพื่อนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ว่าในรูปสารสกัดหรือสารที่แยกมาจากสมุนไพรมาใช้ในการรักษาสิว โดยมีความเชื่อว่าการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้ยาปฏิชีวนะที่ได้มาจากการสังเคราะห์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana) จากใบชาเขียว (Camellia sinensis) และ tea tree oil ที่ได้จากต้น tea tree (Melaleuca alternifolia) เป็นต้น ได้รับการยอมรับในแง่นประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียและการรักษาสิว โดยผลมีการศึกษาในระดับคลินิกเป็นสิ่งที่สำคัญ
คำสำคัญ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสิวและประสิทธิภาพในการรักษาสิว