บทความวิชาการ
อะโวคาโดกับโรคอ้วนลงพุง (metabolic syndrome)
ชื่อบทความ อะโวคาโดกับโรคอ้วนลงพุง (metabolic syndrome)
ผู้เขียนบทความ กนกพร อะทะวงษา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-010-07-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 24 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 23 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อะโวคาโด (avocado) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Persea americana Mill. เป็นผลไม้ที่ได้รับสมญานามว่า “ลูกเนย” เนื่องจากอุดมไปด้วยกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (monounsaturated fatty acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันดีและมีประโยชน์อย่างมากในด้านสุขภาพ รายงานการศึกษาทางคลินิกระบุว่าการรับประทานอะโวคาโดเป็นประจำมีส่วนช่วยควบคุมระดับไขมันในร่างกาย ลดไขมันเลวหรือแอลดีแอลคอเลสเตอรอล (LDL cholesterol) และไตรกลีเซอร์ไรด์ สาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ช่วยควบคุมน้ำหนักตัวและความอยากอาหาร และลดระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรม (metabolic syndrome) หรือโรคอ้วนลงพุงที่เป็นปัญหาสุขภาพหลักของประชากรไทยในปัจจุบัน
คำสำคัญ
โรคอ้วนลงพุง, metabolic syndrome, avocado, กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp