บทความวิชาการ
มะขามเทศ…ต้นไม้ริมทางที่ไม่ธรรมดา
ชื่อบทความ มะขามเทศ…ต้นไม้ริมทางที่ไม่ธรรมดา
ผู้เขียนบทความ ภญ.กฤติยา ไชยนอก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-009-07-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 24 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 23 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
มะขามเทศเป็นพืชที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป สรรพคุณพื้นบ้านใช้เปลือกต้น ฆ่าพยาธิ รักษาแผล แก้ท้องร่วง ใบแก้ปวดฟัน แก้ปวดหู ลดอาการอักเสบ เนื้อผล รักษาโรคเหงือก ลดเสมหะ บำรุงร่างกาย เมล็ด รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ลดอาการแน่นหน้าอก รากล้างบาดแผล แก้ท้องเสีย ปัจจุบันผลหรือฝักของมะขามเทศค่อนข้างเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากนิยมนำมาบริโภค มะขามเทศจำนวนหลายสายพันธุ์ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดของฝักใหญ่ขึ้น สีสรรสวยขึ้น และมีรสชาติอร่อยมากขึ้น ซึ่งนอกจากความอร่อยแล้ว เนื้อผลของมะขามเทศยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และในเนื้อผลสีแดงยังอุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานินซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย การศึกษาวิจัยในปัจจุบันพบว่า เนื้อผล ใบ และเมล็ดของมะขามเทศมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจ เช่น ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์บรรเทาปวด ฤทธิ์ฆ่าพยาธิ ฤทธิ์ปกป้องตับและไต ฤทธิ์ลดไขมันในเลือด ฤทธิ์ต้านอาการชัก และฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง ถึงแม้ทั้งหมดจะยังเป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทอดลอง แต่ก็นับว่าเป็นแนวทางดีในการนำสิ่งใกล้ตัวที่สามารถหาได้ง่าย มาใช้เพื่อการดูแลและบำรุงสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งในอนาคตอาจมีการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการรักษาโรคต่อไป
คำสำคัญ
: มะขามเทศ, Pithecellobium dulce, คุณค่าทางโภชนาการ, ลดน้ำตาลในเลือด, ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp