บทความวิชาการ
ประโยชน์ของ “มะตูม”
ชื่อบทความ ประโยชน์ของ “มะตูม”
ผู้เขียนบทความ พิชานันท์ ลีแก้ว
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-008-04-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 25 เม.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 24 เม.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
มะตูม เป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี มักจะพบการนำผลของมะตูมมาใช้ประโยชน์ทำเป็นเครื่องดื่ม และใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาไทยหลายตำรับ เช่น “ยาตรีเกสรมาศ” และ “พิกัดตรีผลสมุฎฐาน” โดยมีสรรพคุณตามตำรายาไทยคือ ช่วยบำรุงกำลัง ช่วยให้เจริญอาหาร แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้โรคลำไส้ แก้ท้องเสีย แก้ลมเสียดแทงในท้อง และช่วยขับลม เป็นต้น จากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของต้นมะตูมพบว่า นอกจากผลมะตูม ส่วนอื่นๆ ในลำต้นยังมีฤทธิ์ทางยาที่มีประโยชน์มากมายเช่น ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเบาหวาน ลดความอ้วน ปกป้องสมอง บรรเทาปวด ต้านการอักเสบ ป้องกันและรักษาแผลในระบบทางเดินอาหาร ต้านฮิสตามีน กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ปกป้องตับจากความเป็นพิษ และขับปัสสาวะ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ อาจเป็นประโยนช์ในการพัฒนาเพื่อใช้เป็นยาในการรักษาโรค และเพิ่มคุณค่าของสมุนไพรไทยได้
คำสำคัญ
มะตูม, Aegle marmelos, ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของมะตูม
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp