บทความวิชาการ
เภสัชวิทยาและบทบาทของยาต้านฮิสตามีนในโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
ชื่อบทความ เภสัชวิทยาและบทบาทของยาต้านฮิสตามีนในโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-003-02-2563
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 24 ก.พ. 2563
วันที่หมดอายุ 23 ก.พ. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ฮิสตามีนเป็นออตาคอยด์ที่สำคัญในพยาธิสภาพของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ยาต้านฮิสตามีนซึ่งออกฤทธิ์ปิดกั้นตัวรับของฮิสตามีนชนิด H1 จึงมีบทบาทเด่นในการรักษาโรคนี้ ซึ่งอาการของผู้ป่วยด้วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่บรรเทาลงได้ดีจากการใช้ยาต้านฮิสตามีน ได้แก่ อาการน้ำมูกไหลและจาม ส่วนอาการคัดแน่นจมูกและอาการทางตานั้นพบว่ายาต้านฮิสตามีนให้ผลด้อยกว่าการใช้สเตียรอยด์พ่นจมูก โดยยาต้านฮิสตามีนกลุ่มใหม่ ได้แก่ bilastine, cetirizine, desloratadine, fexofenadine, levocetirizine, loratadine และ rupatadine จัดเป็นยาหลักที่แนะนำให้ใช้ในโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ซึ่งหากใช้ยาเหล่านี้ในขนาดที่เทียบเคียงกันจะให้ประสิทธิผลการรักษาไม่ต่างกัน ดังนั้นปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเลือกใช้ยาต้านฮิสตามีนเหล่านี้ ได้แก่ โอกาสในการทำให้เกิดอาการง่วงซึม คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ซึ่งส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและอาหาร รวมทั้งสภาวะการทำงานของตับและไตของผู้ใช้ยา
คำสำคัญ
ฮิสตามีน, ยาต้านฮิสตามีน, โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe