บทความวิชาการ
เภสัชวิทยาคลินิกและอาการไม่พึงประสงค์ของยาต้านจุลชีพกลุ่ม quinolone ที่มีการใช้บ่อยในร้านยา
ชื่อบทความ เภสัชวิทยาคลินิกและอาการไม่พึงประสงค์ของยาต้านจุลชีพกลุ่ม quinolone ที่มีการใช้บ่อยในร้านยา
ผู้เขียนบทความ กิติยศ ยศสมบัติ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-001-01-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ม.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 28 ม.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาต้านจุลชีพกลุ่ม quinolone ออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์สายรหัสพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายในโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในร้านยา เช่น โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท้องเสียเฉียบพลัน และ โรคติดเชื้อในทางเดินหายใจ แม้ว่ายาต้านจุลชีพกลุ่ม quinolone จะมีประสิทธิภาพดีในระยะแรกที่เริ่มมีการใช้แต่ปัจจุบันพบอุบัติการณ์ของเชื้อแบคทีเรียดื้อยามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนข้อมูลด้านเภสัชวิทยาคลินิกของยาต้านจุลชีพกลุ่ม quinolone กลไกการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย และ ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้การเลือกใช้ยากลุ่ม quinolone โดยเภสัชกรในร้านยามีความสมเหตุผล
คำสำคัญ
ยาต้านจุลชีพ, โรคติดเชื้อ, แบคทีเรียดื้อยา, quinolone, norfloxacin, ciprofloxacin