บทความวิชาการ
คุณประโยชน์....หญ้าหนวดแมว
ชื่อบทความ คุณประโยชน์....หญ้าหนวดแมว
ผู้เขียนบทความ พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-002-01-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ม.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 29 ม.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
หญ้าหนวดแมว (Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.) เป็นสมุนไพรอีกต้นหนึ่งที่ถูกบรรจุให้เป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยมีสรรพคุณเด่นคือ ช่วยในการขับปัสสาวะ จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยพบว่า หญ้าหนวดแมวยังมีฤทธิ์ต่างๆ อีก เช่น ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดความดันโลหิต ต้านการอักเสบ ลดความอ้วน เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังมีข้อควรระวังในการใช้หญ้าหนวดแมวสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจเนื่องจากยาหญ้าหนวดแมวมีปริมาณโพแทสเซียมสูง หรือผู้ที่รับประทานยาต้านเบาหวานต้องระมัดระวังเพราะอาจทำให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันได้ แต่การศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในสัตว์ทดลอง ส่วนการศึกษาทางคลินิกนั้นมีน้อยมาก อย่างไรก็ตามหญ้าหนวดแมวยังเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจ และควรมีการพัฒนาการศึกษาทางคลินิกต่อไปเพื่อประโยชน์ในอนาคต
คำสำคัญ
หญ้าหนวดแมว ขับปัสสาวะ ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดความดันโลหิต ต้านการอักเสบ ลดความอ้วน Orthosiphon sta
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp