บทความวิชาการ
ดาวเรืองฝรั่งกับการรักษาแผล
ชื่อบทความ ดาวเรืองฝรั่งกับการรักษาแผล
ผู้เขียนบทความ อรัญญา ศรีบุศราคัม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-001-01-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ม.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 29 ม.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ดาวเรืองฝรั่ง (Calendula officinalis L.) เป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกำเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ดอกดาวเรืองฝรั่งประกอบด้วยสารสำคัญหลายชนิด ได้แก่ เทอร์ปีนอยด์ ฟลาโวนอยด์ แคโรทีนอยด์ และน้ำมันหอมระเหย นอกเหนือจากการปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้ว ดาวเรืองฝรั่งยังมีประโยชน์ในทางยา โดยเฉพาะผลในการรักษาแผล ซึ่งมีข้อมูลรายงานการศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และการศึกษาทางคลินิกที่สนับสนุนการใช้ ปัจจุบันพบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของดอกดาวเรืองฝรั่งในรูปแบบของสารสกัด ชา ขี้ผึ้ง ครีม และทิงเจอร์ ซึ่งใช้สำหรับการรักษาแผลชนิดต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
คำสำคัญ
ดาวเรืองฝรั่ง, Calendula officinalis L., calendula, marigold, การรักษาแผล
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp