บทความวิชาการ
น้ำยาบ้วนปาก (Mouthwashes)
ชื่อบทความ น้ำยาบ้วนปาก (Mouthwashes)
ผู้เขียนบทความ อาจารย์กิตติโชติ วรโชติกำจร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-1-000-004-12-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 09 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 08 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
น้ำยาบ้วนปากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอย่างแพร่หลายในท้องตลาดเพื่อการรักษาโรคในช่องปากและเพื่อสุขอนามัยของช่องปากโดยมีฤทธิ์ระงับกลิ่นปาก ทำให้ปากสดชื่น หรือ เป็นน้ำยายับยั้งการเจริญของเชื้อในช่องปากหรือออกฤทธิ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการรักษาอาการของโรคในช่องปาก บทความนี้จะพูดถึงน้ำยาบ้วนปากกับสุขอนามัยในช่องปาก การเกิดกลิ่นปาก อาการทางคลินิกที่แนะนำให้ใช้น้ำยาบ้วนปากในการบำบัดรักษา การตั้งสูตรตำรับน้ำยาบ้วนปาก สารพื้นฐานที่ใช้ในน้ำยาบ้วนปากและหน้าที่ ตัวยาที่ใช้เพื่อการรักษาและประโยชน์ที่ใช้ในน้ำยาบ้วนปาก วิธีการผลิตและเสถียรภาพ ภาชนะบรรจุ รวมทั้งตัวอย่างสูตรตำรับน้ำยาบ้วนปากต่าง ๆ
คำสำคัญ
Mouthwash, oral malodor, cosmetic, therapeutic
วิธีสมัครสมาชิก
ขณะนี้ทางหน่วยงานเปิดให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและเริ่มทำแบบทดสอบได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์ http://cpe.pharmacy.psu.ac.th/ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านสามารถอ่านและทำแบบทดสอบบทความทางวิชาการ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารงานประชุมของทางหน่วยงานได้เลย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)