บทความวิชาการ
การจัดการภาวะเยื่อบุตาขาวอักเสบในร้านยา
ชื่อบทความ การจัดการภาวะเยื่อบุตาขาวอักเสบในร้านยา
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ภ.บ., ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นพ.คณินท์ เหลืองสว่าง, พ.บ., วว.จักษุวิทยา, วว. (จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา) ภาควิชาจักษุวิท
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-005-11-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 22 พ.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 21 พ.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เยื่อบุตาขาวอักเสบ (conjunctivitis) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในร้านยา ไม่ใช่โรคแต่เป็นภาวะผิดปกติที่เกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดที่มาหล่อเลี้ยงตาซึ่งที่บ่งบอกถึงความผิดปกติทางตา โดยพยาธิสภาพเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตาขาวจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย หรือสารก่อภูมิแพ้ เป็นต้น อาการแสดงจะแตกต่างกันออกไปโดยมีภาวะเยื่อบุตาขาวแดงเป็นอาการเด่นที่เกิดขึ้นร่วมกัน ในการบริบาลภาวะผิดปกติดังกล่าว เภสัชกรชุมชนจะต้องเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับสาเหตุของการเกิดโรคและเหมาะสมกับข้อมูลเฉพาะซึ่งเป็นตัวกำหนดการใช้ยาของผู้ป่วยแบบเฉพาะราย
คำสำคัญ
การจัดการภาวะเยื่อบุตาขาวอักเสบในร้านยา