บทความวิชาการ
การเกิดอันตรกิริยาของกระเทียมกับยาแผนปัจจุบัน
ชื่อบทความ การเกิดอันตรกิริยาของกระเทียมกับยาแผนปัจจุบัน
ผู้เขียนบทความ ภญ.กฤติยา ไชยนอก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-019-10-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ต.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 29 ต.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
กระเทียมเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายและมีความปลอดภัยในการใช้ค่อนข้างสูง แต่อาจมีข้อจำกัดในการใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันบางชนิด เพราะกระเทียมอาจมีผลในการเสริมฤทธิ์หรือต้านฤทธิ์ของยาหลายชนิด โดยการใช้ร่วมกับยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด/ยาต้านการแข็งตัวของเลือดอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติหรือภาวะตกเลือด การใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตและยาลดน้ำตาลในเลือดอาจเสริมการออกฤทธิ์ของยา การใช้ร่วมกับยาต้านมะเร็งมีแนวโน้มเสริมการออกฤทธิ์ของยา แต่การใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสอาจทำให้การออกฤทธิ์ของยาลดลงจนไม่สามารถควบคุมโรคได้ ทั้งนี้ความรุนแรงของการเกิดอันตรกิริยาอาจขึ้นอยู่กับรูปแบบ ขนาดที่ได้รับ ระยะเวลาที่ได้รับ รวมทั้งลักษณะของผู้ที่ได้รับด้วย อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังการใช้กระเทียมรวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของกระเทียมหากต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน
คำสำคัญ
กระเทียม, Garlic, Allium sativum L., การเกิดอันตรกิริยา, ยาแผนปัจจุบัน
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp