บทความวิชาการ
“แคลเซียม” อย่างไรให้ปลอดภัยและได้ผล
ชื่อบทความ “แคลเซียม” อย่างไรให้ปลอดภัยและได้ผล
ผู้เขียนบทความ ภก.สรุจ เล็กสุขศรี และ ภญ.ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-003-10-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 09 ต.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 08 ต.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คนเราหันมารับประทานแคลเซียมเสริมกันคือความต้องการกระดูกและฟันที่แข็งแรง แต่การเสริมนั้นจะต้องระมัดระวังไม่ให้มากจนเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ควรเสริมแคลเซียมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูดซึมได้ดีเฉพาะในกรณีที่ได้รับจากอาหารไม่เพียงพอเท่านั้น ควรลดการสูญเสียแคลเซียมจากภาวะเลือดเป็นกรด/ปัสสาวะมาก เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมด้วยวิตามินดี ซึ่งมาจากแสงแดดเป็นหลัก สิ่งสำคัญในการสร้างกระดูก นอกจากแคลเซียม ได้แก่ การรับประทานสารอาหารอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมกนีเซียม วิตามินดี วิตามินซี วิตามินเค และโปรตีนให้เพียงพอ ออกกำลังกายแบบที่มีการลงน้ำหนักที่กระดูก มีอิริยาบถที่ถูกต้อง และนอนหลับอย่างมีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอ
คำสำคัญ
โรคกระดูกพรุน ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด วิตามินดี