บทความวิชาการ
โรคและภัยสุขภาพที่มากับฤดูร้อน
ชื่อบทความ โรคและภัยสุขภาพที่มากับฤดูร้อน
ผู้เขียนบทความ ปรมินทร์ ผาแก้ว
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-003-08-2562
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ส.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 12 ส.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ฤดูร้อนถือเป็นฤดูกาลหนึ่งของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร และเมื่อพูดถึงฤดูร้อน คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่วยผ่อนคลายความร้อนได้ไม่ว่าจะเป็นทะเล น้ำตก ที่สามารถไปเล่นน้ำให้เย็นชื่นใจ บางคนอาจจะนึกถึงการเล่นสาดน้ำกันในวันสงกรานต์ แต่อย่างไรก็ตามสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว และแห้งแล้งเหมาะแก่การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนเชื้อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ทำให้เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อต่างๆได้ นอกจากนี้ในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง ส่งผลให้การระเหยของเหงื่อทำได้ไม่ดี ร่างกายไม่สามารถขับความร้อนออกมาได้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคลมแดด หรือโรคลมร้อน หรือฮีทสโตรก (Heat stroke) ขึ้นได้
คำสำคัญ
โรค, ฤดูร้อน