บทความวิชาการ
คุณประโยชน์...ถั่วดาวอินคา
ชื่อบทความ คุณประโยชน์...ถั่วดาวอินคา
ผู้เขียนบทความ พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-007-04-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 13 พ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 12 พ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ดาวอินคา หรือ ถั่วดาวอินคา (Plukenetia volubilis L.) อยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae จัดได้ว่าเป็นแหล่งของโปรตีนและกรดไขมันหลายชนิด โดยเฉพาะกรดไขมันแอลฟาไลโนเลนิก (alpha-linolenic acid) หรือ ALA เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นในกลุ่มกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสารไฟโตสเตอรอล (phytosterols) สารต้านออกซิเดชัน เช่น วิตามินอี ในรูป tocopherols สารกลุ่มฟีโนลิก และแคโรทีนอยด์ จากการศึกษาวิจัยพบว่าการบริโภคน้ำมันจากเมล็ดถั่วดาวอินคาสามารถลดระดับไขมันในเลือดได้ เพิ่มกรดไขมันที่มีประโยชน์ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง ต้านออกซิเดชัน และป้องกันการเกิดโรคหัวใจ จากการทดสอบความเป็นพิษพบว่าถั่วดาวอินคาค่อนข้างที่จะปลอดภัยในการที่นำมาบริโภค เนื่องจากการศึกษาด้านความเป็นพิษในระยะยาวพบว่าไม่มีผลต่อระบบตับ และไต แต่การบริโภคถั่วดาวอินคาก็มีข้อควรระวังคือต้องบริโภคเมล็ดถั่วดาวอินคาที่สุกแล้วเท่านั้น
คำสำคัญ
Plukenetia volubilis, ALA, alpha-linolenic acid, phytosterols, antioxidant
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp